Sömn är någonting som nog alltid har ansetts som viktigt för hälsan. Förr i tiden tror jag dock att de flesta fick lära sig det här lite av den hårda vägen då de, när de blev äldre, märkt att om de sovit dåligt så har de också känt att de inte kunnat prestera på topp.

På senare år har det dock dykt upp en väldig massa forskning som visat på precis hur stor inverkan sömnen faktiskt kan ha samtidigt som det också har kommit fler och fler så kallad mekanistiska studier där man börjat klura ut varför sömnen är så viktig.

Jag har skrivit en längre artikelserie på fyra delar här på tyngre tidigare och jag tycker att de ger en bra inblick kring varför sömn är viktigt när det gäller prestation och kroppsvikt.

  1. Din dygnsrytm och hur den påverkar din hälsa
  2. För lite sömn ger ökad hunger och sämre kroppssammansättning
  3. Mer sömn ger bättre koordination och prestation
  4. Somna snabbare och sov bättre – minska det blå ljuset

I den här artikeln ska jag därför inte upprepa det utan jag ska bara berätta om resultatet i en nyligen publicerad studie som väldigt tydligt visar att risken för att åka på en förkylning även den ökar om du sover dåligt (1).

Fem nätter på hotell efter att blivit utsatt för förkylningsvirus

Upplägget på den här studien är lätt att återberätta även om det säkerligen inte varit så lätt att genomföra. Totalt inkluderade man 164 män och kvinnor mellan 18-55 år i den här studien. Deltagarna fick samtliga en aktivitetsmätare som mätte deras sömn varje natt. Man tog blodprov och tester på slemhinnan i näsan för att dels försäkra sig om att försökspersonerna inte redan var immuna mot förkylningsviruset man skulle utsätta dem för och för att de inte hade någon annan förkylning som var på gång.

Efter lite andra mätningar inför själva testet så utsatte man sen alla deltagarna för en rhinovirus (förkylningsvirus) samtidigt som alla deltagarna checkades in på ett hotell där de fick leva isolerat under sex dagar för att undvika att de skulle utsättas för någonting annat utöver viruset.

Samtidigt som det här pågick så mätte man alltså hur mycket deltagarna sov varje natt och utöver det fick deltagarna också skriva ner hur mycket de sovit, när de gick och la sig samt när de gick upp på dagarna.

Alla blev inte sjuka men de som sov lite blev sjukare oftare

Av de 164 deltagarna i studie var det 124 som blev infekterade av viruset. Av dessa var det dock endast 48 stycken som utvecklade objektiva symptom. Så även om någon skulle droppa ett virus i näsan på dig är det alltså inte garanterat att du kommer bli sjuk av det.

Det som var intressant med den här studien är dock hur stor risken var att råka ut för en förkylning relaterat till hur mycket försökspersonerna sov per natt. Det resultatet kan du se i grafen här under som visar relationen mellan sömntid och risken för att bli sjuk från viruset efter att man justerat för ett antal andra faktorer som man sen tidigare vet påverkar risken för att åka på en förkylning.

Som du kan se var det en stor skillnad mellan personerna beroende på hur mycket de sov varje natt. Av de som sov över 7 timmar per natt var risken drygt 15 procent medan risken för de som sov mindre än 5 timmar var omkring 45 procent. Risken var alltså tre gånger så hög för de som sov minst relativt till de som sov mest.

Summering

Det här är verkligen en orsak till att försöka se till så man får tillräckligt med sömn varje natt. Det finns få saker som kan förstöra en träningsperiod som en förkylning som slår till vid fel tidpunkt.

° ° °

Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)