Då och då stöter man på statistik som är så intressant att den förtjänar en helt egen artikel och för några dagar sedan stötte jag på en studie från slutet av 2014 som presenterade statistik som just passar in i den kategorin (1).

Det man har tittat på i studien är normalvärden när det gäller mängden muskelmassa och kroppsfett i den svenska befolkningen ”idag”. Jag skriver ”idag” eftersom det i själva verket handlar om en sammanställning av data där vissa av mätningarna gjordes på 90-talet, alltså ungefär 20 år sedan nu. Varför detta spelar roll kommer jag att utveckla lite senare men jag tycker att vi börjar direkt med att titta på de data som tas upp i studien.

Här undre kan du se hur mängden kroppsfett i procent förändras mellan olika ålderskategorier i Sverige. Första diagrammen visar kvinnor och andra visar män.

Som du kan se är det en stadig ökning av mängden kroppsfett hos både kvinnor och män i alla fall 1-

De här diagrammen är bra på att visa hur mängden kroppsfett faktiskt ökar ganska stadigt igenom hela livet hos den genomsnittliga svensken och det verkar inte vara någon speciell period under livet då folk går upp mer eller mindre i vikt, i medeltal då. En enskild person kan givetvis lägga på sig extra mycket kilon ett visst år som de sedan inte tappar. För kvinnor vet man även att de tenderar att lägga på sig lite extra vikt under en graviditet som de sedan, i genomsnitt, inte blir av med igen men den effekten försvinner i den här statistiken då det är spann på tio år i varje kategori.

I studien tittade man också på hur mängden fettfri massa och muskelmassa förändrades över tid men där skedde inte några större förändringar förrän efter 60 års ålder. För män handlade det om en minskning på endast 2 kg muskelmassa från 20-29 år upp till 51-61 år och för kvinnor var det ännu mindre förändringar. Detsamma gällde för all fettfri massa vilket då är allting i kroppen förutom just fettmassa.

En sak jag däremot kom på som jag tycker på ett bra sätt visar hur personernas totala vikt samt kroppssammansättning förändras över tid kan du se här under, kvinnor först och sedan män.

Som du kan se i diagrammen här ovanför så är det upp till 61 års ålder i princip bara mer kroppsfett som ger en ökad kroppsvikt. Inverkan från mängden muskelmassa och annan massa är minimal under den här tiden både hos män och kvinnor. Efter 61 års ålder så verkar dock både män och kvinnor tappa en del muskelmassa vilket gör att de går ner något i vikt totalt sett trots att då mängden kroppsfett faktiskt ökar.

Hos både män och kvinnor ökar mängden kroppsfett med i snitt 9 kilo från 20-29 års ålder upp till 75 års ålder.

De här siffrorna är för snälla, det är troligen värre i verkligheten

Ett stort problem med de här siffrorna enligt mig är att de inte är helt rättvisande. Nu kanske du undrar hur de inte kan vara rättvisande då man faktiskt har mätt mängden kroppsfett, muskelmassa och annan massa på de här personerna. Det är alltså inte data där folk själva får rapportera hur mycket de väger vilket ofta kan leda till att folk anger vikter som kanske mer reflekterar vad de önskar att de hade vägt än vad de faktiskt väger.

Problemet med den här informationen är dock att den är insamlad vid en enda tidpunkt. Det är alltså inte samma människor som man har följt från det att de var 21-30 år upp tills att de fyllde 75 år. Så istället för att det är samma personer som blir äldre så är de olika personer i olika åldrar. Det vi får veta är hur mängden kroppsfett varit de senaste åren hos den genomsnittliga svensken i olika ålderskategorier.

Idag är det dock så att mängden överviktiga och feta fortfarande ökar i Sverige. Det betyder att om du hade gjort samma mätningar som de här ovanför om säg 20 år så hade sannolikt alla värden för kroppsfett i alla ålderskategorier varit högre. I alla fall om utvecklingen fortsätter som den gör.

Om du då hypotetiskt tänker dig att människorna som tillhörde kategorin 20-29 år i studien här ovanför återigen är med i den nya studien om 20 år så kommer alltså deras utveckling under dessa 20 åren gå förbi den utvecklingen du kan se i graferna här ovanför.

Så eftersom mängden feta människor i Sverige inte är en stabil siffra så kan du inte använda informationen här ovanför för att på något sätt säga hur mycket kroppsfett de som är mellan 20-29 år idag kommer att ha i framtiden.

Är fetare och fetare naturförloppet för människor?

En fråga man kan ställa sig när man ser diagrammen här ovanför är om det här är en naturlig utveckling för människor? Det är faktiskt inte helt otänkbart att det är så då det utan tvekan sker en hel del förändringar rent hormonellt som borde kunna påverka kroppssammansättningen hos människor. Det är inte heller direkt svårt att hitta anekdoter från lite äldre personer som svär på att det var mycket lättare att hålla vikten när man var yngre.

Som du kan se av datan här ovanför så finns det i alla fall inget i dem som antyder att det skulle vara betydligt lättare att hålla mängden kroppsfett nere under ett visst årtionde av livet så någon slags tröskelålder verkar det inte finnas. Alltså en ålder där det helt plötsligt förändras ganska fort och det ganska fort går över från att vara något ganska lätt till något ganska svårt att bibehålla mängden kroppsfett. Undantaget är då mellan 50-61 år och 75 år där det faktiskt verkar ha hänt något. Det här spannet är dock betydligt större än de tidigare så det kan ju vara en effekt av själva indelningen och inte att det sker något fort rent fysiologiskt.

Men tillbaka till frågan, är det här något som tillhör människans naturförlopp? Den frågan är svår att svara på men jag skulle säga att den information vi har idag talar för att det inte är det. När det gäller mer traditionella kulturer som inte lever som vi gör så brukar deras vikt, midjemått och underhudsfett vara stabil från 20 års ålder för att sen sakta börja minska någonstans kring 50-60 år ungefär (2, 3). Minskningen i mängden kroppsfett som verkar ske hos svensken är alltså mycket möjligen något som är ”naturligt” medan den ökning som sker i mängden kroppsfett snarare verkar vara en effekt av miljö, livsstil och matvanor.

Summering

Ju äldre grupp av svenskar du tittar på desto mer fett tenderar de att bära runt på samtidigt som mängden muskelmassa och annan fettfri massa inte förändras något nämnvärt förrän upp emot pensionsålder ungefär då en viss mängd muskler verkar försvinna.

Troligen är förlusten av muskelmassa något som alltid har skett hos personer som kommit upp i högre ålder medan ökningen av fettmassa som verkar pågå konstant efter tonåren är någonting ganska nytt. I alla fall verkar vissa kulturer som inte lever inte ha den utvecklingen och ser man tillbaka rent historiskt så är det ingen tvekan om att utvecklingen inte var lika markant som den är idag, folk vägde ju mindre förr än vad de gör idag och det mesta av viktökningen är fettmassa, ingen tvekan om det.

° ° °

Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)