Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker. Jag har skrivit om det här ämnet flera gånger om här på Tyngre. Enligt mig är det en fråga som besvarades för många år sedan nu, det är bättre med sötningsmedel i drycken än socker i drycken. Men då frågan trots det verkar intressera så många så uppstår det hela tiden nya frågor. Och det produceras nya studier som tittar på frågan på lite olika sätt. På något vis är det talande för hur mycket förvirring som rådet kring nutrition när ett av de mest undersökta livsmedlen är ett av de mest kontroversiella.

Olika typer av studier säger emot varandra

När det gäller sötningsmedel i drycker så finns det en intressant delning i forskningen. Studier på djur och interventionsstudier på människor tenderar att visa på en sak. Medan så kallade observationsstudier på människor istället verkar visa på ett motsatt mönster. I interventionsstudierna så går inte människor upp i vikt eller får försämrade hälsovärden om de börjar dricka något med sötningsmedel. Om något så går de ner en del i vikt och får förbättringar av sina hälsovärden från det.

När det gäller observationsstudierna så korrelerar istället ett högre intag av sötningsmedel ofta med försämrade hälsovärden. Det här illustreras bra av en litteraturgenomgång som WHO stod för 2022. Där summerade de både interventionsstudierna (randomized controlled trials) och observationsstudierna (Cohort/case-control studies) (1).

Du kanske undrar hur resultaten kan bli så olika beroende på vilken form av studie som utförs? Det här är någonting som är väldigt svårt att svara på med 100 procent säkerhet. Men det finns flera potentiella förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att det som man ser i observationsstudierna är långtidseffekter. Medan det man ser i interventionsstudierna är korttidseffekter. Observationsstudierna kan nämligen pågå i många år, hela decennier. Medan interventionsstudierna oftast är på några få månader och i enstaka fall lite drygt ett år. Vi har idag ingen vettig mekanistisk förklaring till varför sötningsmedel skulle gå från att ha positiva till negativa effekter över tid. Så det är inte en så tillfredsställande förklaring, men likväl är den med 100 säkerhet fel.

Två andra möjliga tolkningar

En annan möjlig förklaring till skillnaderna i resultat är att det vi ser i observationsstudierna är en form av omvänd kausalitet. Det är inte drycker med sötningsmedel som ger människor sämre hälsa. Människor med sämre hälsa är istället mer benägna att välja drycker med sötningsmedel. Just för att deras hälsa går mot det sämre. Att ändra sin livsstil och kostmönster i stort är svårt. De flesta mäktar inte med en större förändring över lång tid. Däremot är ett skifte från sockersötad dryck till dryck med sötningsmedel en enkel övergång.

Den andra hypotesen skulle kunna förklara resultaten vi ser i observationsstudier. Vi har människor med en ganska dålig livsstil i stort som gör en mindre förändring mot det bättre. I det stora hela så är dock fortfarande deras livsstil ganska dålig. När man gör observationsstudier så försöker man så klart justera för alla andra skillnader i livsstil. Men det är väldigt svårt att göra perfekt. Vi har diskuterat allt det här kring sötningsmedel mycket mer ingående i avsnitt 393 av Tyngre Träningssnack, Varför forskningen kring sötningsmedel alltid verkar oklar.

Ett smartare sätt att analysera observationsstudierna

Den här motsättningen mellan olika typer av studier är i stort sett orsaken till alla motstridiga påståenden du har hört kring sötningsmedel. Vissa människor (och forskare) värderar observationsstudierna lite högre än interventionsstudierna medan andra föredrar interventionsstudierna. Det ska sägas här att oavsett vilken modell för bedömning av evidens du tittar på så värderas interventionsstudierna högre än observationsstudier. Så de som väljer att prioritera resultatet från observationsstudierna går emot den normala prioriteringen av evidens.

Andra sätt att se på dem

Det finns också andra sätt att titta på observationsstudierna. Dessa kan ge ny information som inte framgår i det vanligaste upplägget, där man bara tittar på hur en sak korrelerar med en annan. Och det efter att man försökt ta bort kända störfaktorer (aka confounders). Som att en grupp kanske väger mer från start. En grupp kanske tränar mer, en grupp är äldre eller yngre och så vidare. En sådan metod som är att man frågar människor om deras vanor flera gånger om med lite längre mellanrum. Så fångar man upp personer som ändrar sitt beteende under studiens gång.

Du kan med den här metoden jämföra effekten av att ersätta socker med sötningsmedel jämfört med att addera till sötningsmedel utan att förändra intaget av socker. Den här typen av analys är nu gjort på sötningsmedel där man inkluderade totalt sett lite drygt 400 000 deltagare och resultaten visade följande (2):

  • Det skedde ingen förändring i folks hälsa om de ökade på eller minskade intaget av sötningsmedel för sig själv
  • Personer som bytte socker mot sötningsmedel fick en förbättring i hälsovärden jämfört med de som fortsatte med socker.

Det här är med andra ord som är i linje med det som man kan se över 3-12 månader i interventionsstudier. Sötningsmedel verkar neutralt om det intas för sig själv. Men det ger en hälsovinst om man intar det istället för socker.

Summering

Olika typer av studier på sötningsmedel har historiskt sett gett lite olika typer av resultat. I interventionsstudier där vissa deltagare slumpmässigt antingen har fått en dryck med sötningsmedel och andra en dryck med socker så ser man konsekvent bättre resultat för de som får sötningsmedel. Det samma gäller studier där man slumpmässigt får människor som redan dricker sockersötade drycker att byta ut det till drycker med sötningsmedel. Enstaka studier med sötningsmedel i livsmedel har också de visat på samma mönster.

Samtidigt har observationsstudier visar på en korrelation där de som konsumerar mer sötningsmedel oftare är i sämre hälsa eller har en ökad risk att få sämre hälsa över tid. Olika personer och forskargrupper har sedan valt att lägga olika mycket vikt vid de här två motstridiga typerna av studier.

Senare observationsstudier som har använt sig av en form av teknik där man försöker titta på vad som sker om människor förändrar sitt beteende överlag visar emellertid att personer som skiftar till att konsumera mer sötningsmedel istället för socker får en mer positiv hälsoutveckling jämfört med personer som fortsätter med socker. På samma vis så verkar man inte se någon försämrad hälsa hos de som ökar på sitt intag av sötningsmedel över tid jämfört med de som håller mängden sötningsmedel på samma nivå som tidigare.

Med den här nyare metoden att analysera datan så får man alltså resultat som går i linje med det som har sett i interventionsstudier på människor.Liknande artiklar
Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Hur kan man tänka kring barn och sötningsmedel?

Jacob och Wille börjar avsnitt 423 med en uppföljning på ett tidigare avsnitt där de diskuterat flerdagsfasta och tv-serien Limitless.

20 dec. 2023

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Sötningsmedel och risken för autism

I veckans avsnitt diskuteras en ny studie som påstår sig ha sett på en ökad risk för autism hos pojkar om mamman druckit aspartam.

10 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Lightläsk jämfört med vatten vid viktnedgång

Veckan avsnitt handlar om en ny studie där man jämfört sötningsmedel mot vatten och en artikel som tar upp olika medicinska myter i DN.

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Aspartam och IARCs besked om att kalla det möjligen carcinogent

Avsnitt 78 av Hälsoveckan tillägnas nyheten om att aspartam har hamnat på nivå 2b i IARCs gradering kring ämnens carcinogena egenskaper.

1 aug. 2023

Gudiol om träningens betydelse

Mitt i sommarstöket fångar vi upp Jacob Gudiol för att prata om träningens betydelse, både på hälsan och vår livslängd. Lagom är bäst, kan man säga.

24 juli 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Varför forskningen kring sötningsmedel alltid verkar oklar

Förra veckan var det dags för nya rubriker kring sötningsmedel. Denna gång var det WHO som tagit fram nya riktlinjer kring sötningsmedel.

24 maj 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Jacob Gudiol om alternativa "sanningssägare"

Vi pratar om trender kring alternativa dietpåståenden, en påtaglig forskningsresistens och blandat vaccinationsmotstånd.

10 apr. 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023

Ökar sötningsmedlet erythritol risken för hjärt- och kärlsjukdom?

Erik Dunåker och Linnea Bärebring bryter i det här avsnittet ner en ny studie som tittat på sockeralkoholen och sötningsmedlet erythritol.

7 mars 2023

Alkohol och viktreglering

Det finns flera faktorer som tyder på att en regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till viktökning och försvårar en viktminskning.

Lova Molin

1 mars 2023

Allt om D Prime – D'

För några veckor sedan skrev jag en text om hur du kan effektivisera din intervallträning genom att nyttja något som kallas D' (uttalas D Prime). Den här texten handlar om vad D' egentligen är.

Wille Valkeaoja

28 feb. 2023