Kan låg ämnesomsättning förklara viktuppgång?

Stapelargumentet nr 1 verkar faktiskt sakna grund.

Jacob Gudiol

Hur många gånger har du inte hört påståendet ”Han har hög metabolism”‌ som förklaringen till varför en person inte verkar kunna gå upp i vikt. Jag skulle säga att jag nog hört det minst en gång i månaden och då är jag inte numera inte i de kretsar där jag upplever att frasen dyker upp oftast. När jag tidigare arbetade inom vården så skulle jag uppskatta att jag nog hörde något liknande yttras minst en gång varje vecka.

Det är typ standardförklaringen till varför en person är i en något sånär bra form. I vissa sammanhang är det i princip bara en förklaring till varför vissa personer är mindre tjocka än andra.

Jag har tidigare skrivit om gener och övervikt här på Tyngre‌ och det är ingen tvekan om att det finns betydande skillnader mellan olika människor kring hur lätt de går upp i vikt om de väl äter för mycket. Men när det gäller metabolismen och hur stor energiförbrukning en person har så finns det idag inga bra belägg för att det verkligen spelar någon roll. Det kan möjligen var så, men evidensen är inte övertygande just nu.

Människors basala energiförbrukning kan inte förutse viktnedgång

För någon vecka sen publicerades en studie som belyste just den här frågan på ett bra sätt (1). I studien mätte man energiförbrukningen i vila hos hela 757 försökspersoner och sen undersökte man om det dels fanns ett samband mellan hur mycket de vägde för stunden och dels om det påverkades deras risk att gå upp i vikt.

Deltagarna delades in efter hur mycket deras metabolism skiljde sig från medelvärdet. Sen jämförde man de 15 procenten av personerna med lägst metabolism med de 15 procenten som hade högst metabolism för att se om deras vikt förändrades annorlunda över tid. I snitt var uppföljningstiden knappt 10 år för deltagarna i studien. Här under kan du se resultatet.

Det som grafen visar är varje deltagare och deras genomsnittliga viktförändring i kilo per år på Y-axeln. På x-axeln kan du se hur mycket deltagarnas dagliga energiförbrukning skiljde sig mot genomsnittet av alla deltagarna där de röda diamanterna är personer med ovanligt låg ämnesomsättning medan de svarta är de med ovanligt hög.

Som du kan se finns där inget märkbart samband mellan deltagarnas ämnesomsättning och deras viktförändring över tid. Inte heller när man räknade på det rent statistiskt fanns där några samband. Rent trendmässigt så var faktiskt viktuppgången aningen högre för de med högre metabolism, 0,5 kg/år, jämfört med de med lägre metabolism som gick upp i snitt 0,3 kg/år.

Forskaren tittade även på andelen personer som gick upp 10 kg eller mer över uppföljningstiden och inte heller där fanns det någon skillnad. Det var 4,7 procent av deltagarna bland de med hög ämnesomsättning och 3,9 procent bland dem med låg.

Forskarna gjorde även en analys i efterhand där man undersökte om det var någon skillnad mellan personerna som hade lägre eller högre än 30 i BMI vid studiens början. Det skulle ju kunna vara tänkbart att det finns fler personer bland de med högt BMI som har lägre metabolism. Fast inte heller vid den här jämförelsen såg man några statistiska skillnader mellan grupperna.

I snitt var den dagliga skillnaden i energiförbrukning i vila hela 500 kcal per dag i de här två grupperna. Trots det var det inga skillnader i ålder, vikt eller muskelmassa mellan grupperna. Antalet deltagare i varje grupp av de här med onormalt hög eller låg metabolism var drygt 100 för båda grupperna. Så det här är inte heller ett resultat som troligen beror på för lite deltagare.

Slutligen delade forskarna även in deltagarna i ännu mer extrema grupper där man endast tog med de 10 procenten med lägst och högst metabolism. Skillnaden i vilometabolism blev nu hela 600 kcal mellan grupperna men trots det fanns där inga skillnader i hur mycket deltagarna gick upp över tid.

Kort och gott så hade deltagarnas ämnesomsättning ingen som helst inverkan på deras benägenhet att gå upp i vikt över tid.

Det finns några tidigare studier på ämnet med

Det här är inte den första studien som har undersökt den här frågan på olika sätt. Jag skrev om en studie för några år sen på Träningslära‌ där man tittat på samma fråga fast på ett lite annorlunda vis, Skillnad i energiförbrukning mellan personer som har lätt eller svårt att gå upp i vikt. I den studien fann man att det inte fanns någon skillnad i ämnesomsättning mellan personer som tror sig inte kunna gå upp i vikt och de som tycker att de har väldigt lätt för att gå upp i vikt.

Ytterligare två studier med sämre mätmetoder har också de visat att det inte finns några tydliga samband mellan en persons ämnesomsättning i vila och benägenhet att gå upp eller ner i vikt (6, 7).

Utöver det här finns det tre studier på Pimaindianer i USA där man i motsats till den här studien faktiskt fanns ett samband mellan lägre ämnesomsättning och framtida viktuppgång (2, 3, 4). Det är lite oklart varför resultatet skiljer sig mellan de studierna jag hittills nämnt och de här tre studierna på Pimaindianer men det kan ju möjligen vara både genetiska skillnader eller skillnader i miljön som människorna lever i som påverkar.

Det finns också en studie från Italien som även den visade på ett samband fast där var bortfallet bland deltagarna större, antalet deltagare färre och uppföljningstiden kortare (5). Det innebär inte att den studien var dålig och direkt kan avfärdas. För sig själv väger den inte lika tungt som den här nya studien men det innebär inte att man med säkerhet kan säga att resultatet i den här äldre studien nu är fel och resultatet i den nyare studien är rätt.

Summering

Det här forskningsområdet kan kort och gott summeras med att det behövs fler studier innan man kan uttala sig lite mer säkert i frågan. Idag vet man inte tillräckligt men bland de studier som finns så är det studien jag skrivit främst om här ovanför som är den som väger tyngst.

Om du varit tvungen att satsa pengar på vad som är rätt idag så gör du därför bäst i att välja att tro på den nyligen publicerade studien jag tar upp här ovanför. Men om du inte verkligen måste välja vad du ska tro på just nu är det nog bäst att du undviker att bestämma dig för vad man du tror och istället invänta mer information.

För närvarande finns det ingenting som talar för att hur mycket energi en person gör av med i vila (”hög metabolism”) är någon betydande faktor när det gäller förändring i vikt.Liknande artiklar
Gener, ultraprocessad mat och fetma

Jacob och Erik diskuterar tre olika ämnen. Däribland övervikt, gener och fetma.

26 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Fetmamediciner, infarkter och julmat

I sista avsnittet innan julen är det mycket fokus på julen och både saker som verkligen hör den till och annat som vissa verkar koppla till den av lite oklara anledningar.

19 dec. 2023

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Gudiol om träningens betydelse

Mitt i sommarstöket fångar vi upp Jacob Gudiol för att prata om träningens betydelse, både på hälsan och vår livslängd. Lagom är bäst, kan man säga.

24 juli 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Gör det viktiga okej sen tar generna över

Wille och Jacob diskuterar dels vilken betydelse som en hög VO2max har när det gäller hjärthälsa och chanserna till ett långt liv.

7 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Jacob Gudiol om alternativa "sanningssägare"

Vi pratar om trender kring alternativa dietpåståenden, en påtaglig forskningsresistens och blandat vaccinationsmotstånd.

10 apr. 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023

Alkohol och viktreglering

Det finns flera faktorer som tyder på att en regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till viktökning och försvårar en viktminskning.

Lova Molin

1 mars 2023

Allt om D Prime – D'

För några veckor sedan skrev jag en text om hur du kan effektivisera din intervallträning genom att nyttja något som kallas D' (uttalas D Prime). Den här texten handlar om vad D' egentligen är.

Wille Valkeaoja

28 feb. 2023

Mot 10 km – min profil

Jag har lovat att berätta om hur träningen i min satsning mot nytt personbästa på 10 km ser ut. Jag har tagit hänsyn till några olika faktorer när jag lagt upp den. En av dessa är min profil som löpare.

Wille Valkeaoja

15 feb. 2023

Att träna kondition före styrka

Hur undviker du att tappa explosiv styrka från din konditionsträning? Ny studie menar att du inte tappar nämnvärt i styrka oavsett hur dina intervaller ser ut.

Wille Valkeaoja

9 feb. 2023

Vad är måttlig och hög intensitet?

Jag skrev för ett par år sedan en ganska lång artikel om de då nya råden om fysisk aktivitet från WHO. Här är uppföljningen.

Wille Valkeaoja

6 feb. 2023