Mycket har hänt sedan Greg Glassman lade grunden till det som skulle komma att bli sporten crossfit för ganska precis tjugo år sedan. Från att ha varit en liten skara människor som varje dag sedan tidigt 2000-tal hämtade sin träning från hemsidan crossfit.com‌  till att idag vara en av världens snabbaste växande idrottsformer. Över 270 000 personer deltog i 2016 års Open‌ . Det finns omkring 12 000 boxar (crossfit-gym) världen över. Unga sporter brukar ha en förmåga att växa lite för fort. Och med det kommer oundvikligen barnsjukdomar. Jämför vi crossfit med till exempel UFC‌ , som också är en förhållandevis ung organisation, så är likheterna många. Både crossfit och UFC har fått utstå mycket kritik för sin skaderisk och att idrottsformerna i själva verket inte ens borde klassas som en sport. 

Just det här med skador är något som crossfit fått utstå mycket spott och spe för. Det har talats om hur idiotiskt det är att utföra olympiska lyft med tidspress, om risken för njursvikt och mycket mer. Om någon talar högt om att testa på crossfit så brukar oftast motargumenten bestå av att "dom är ju knäppa! Det är som en sekt!"‌ eller "du kommer skada dig!"‌ . Att samma argument med skaderisken inte dyker upp när någon får för sig att börja med korpfotboll‌ är för mig fortfarande en gåta, men till saken då. Finns det fog för att vara rädd för skador om man tränar crossfit? Är risken till och med högre än i andra sporter? 

Det ska tilläggas att just därför att crossfit som sådan är just en ung sport, så finns naturligtvis inte lika många studier gjorda på ämnet om man jämför med äldre idrottsformer. Således får vi hålla till godo med det som finns. Newcastle Herald rapporterar om en studie utförd vid University of Newcastle‌ , där 96 ungdomar fick testa på crossfit. Ingen av ungdomarna rapporterade att de under deltagandet i studien blev skadade. Ett sätt att mäta frekvensen av skador inom en sport är att jämföra antalet skador per tusen timmar av utförd aktivitet. Bloomberg.com refererar i en längre artikel angående kontroverserna kring crossfit till en studie utförd av NSCA (National Strenght & Conditioning Association‌ ) som jämförde skadeprevalensen inom en rad idrotter på detta vis. Crossfit påvisade en skadeprevalens på mellan 2,4-3,1 per tusen timmar av utförd träning. Detta kan jämföras med andra idrotter så som löpning‌ (mellan 2,5-12,1 per tusen timmar) och triathlon‌ (1,4-5,5). I den här studien jämfördes två olika grupper mot varandra. Den ena gruppen fick träna "konventionell träning"‌ medan den andra fick utföra crossfitinspirerad sådan. Till saken hör också att de deltagande var soldater, således inga duvungar på det här med träning. Ingen skillnad vad gäller skador rapporterades mellan de två grupperna.

Vad vill jag då säga med det här lilla axplocket av studier? Att crossfit är ofarligt och helt skadebefriat? Verkligen inte. Istället vill jag bara så ett litet frö med den högst kontroversiella tanken att crossfit måhända inte alls är så farligt som en del vill påskina. Den forskning jag hänvisar till ovan stödjer det påståendet. Det är ju faktiskt som såhär: allting i livet är farligt. Vi kan alla skada oss i badrummet när vi duschar, ramla ute på en isfläck eller få ryggskott av att helt enkelt kliva ur sängen på morgonen. Detsamma gäller givetvis idrott, oavsett vad den nu månde vara. Dessutom ökar den risken ju mer intensiv en idrottsform är, för ju tröttare vi är, ja desto större är risken att vi gör oss illa. Då spelar det mindre roll om vi löper en mil, kastar ett bouleklot eller svingar en golfklubba. Vi kan bli skadade ändå. Men, jag tycker att den kritik som riktas mot crossfit gällande skaderisken är något missvisande. Självklart kan du skada dig när du tränar crossfit, underligt vore ju annat. Men ingen idrottsform är helt skadebefriad. Crossfit som idrottsform har heller aldrig utgett sig för att vara en skadefri sport. Ändå riktas det kritik mot crossfit just för att‌ den inte mer uppmärksammar risken för skador. Hela det argumentet ter sig för mig en aning märkligt. Jag menar, fotbollsklubbar informerar väl tämligen sällan om risken för korsbandsskador i samband med rekrytering bland barn och ungdomar? Eller fälttävlan, en av våra kanske allra farligaste sporter, hur skulle det vara om de vid varje träningstillfälle informerade om risken att bli krossad under en häst? Nä. Så gör man ju inte. Så varför skulle crossfit göra det?

Så. Med sunt förnuft, god coachning och vägledning så kan crossfit vara lika säkert som nästan vilken annan sport som helst. Visst, olyckor kan och kommer förekomma. Hetsporrar som tänjer på gränser kommer alltid att finnas. Men, dessa kommer skada sig vare sig de sysslar med schack, fotboll eller crossfit. Så det så.

Mer rörelseglädje åt folket!