Sedan en tid tillbaka dricker jag knappt alkohol längre. Det förekommer, men ytterst sällan – framförallt i jämförelse med tidigare vanor. Med detta har, föga oväntat, många fördelar yttrat sig. Bättre sömn, bättre träningsresultat, bättre mående i övrigt. Ja, jag känner mig starkare och mer vital och än någonsin. 

Alla ni som gjort liknande val vet hur bra det känns. Men ni vet också att omgivningen emellanåt kan ifrågasätta dessa val, trots att de uppenbarligen fått dig att må bättre.

Att tacka nej till en öl och sprit, eller som jag ibland gör – tar in en alkoholfri öl, verkar vara bland de mest provocerande man kan göra i vissa sällskap. ”Man måste ju supa till ibland”‌ , som de brukar säga. Det ska tilläggas att en hel del respekterar mina beslut gällande alkohol, men det är ändå påfallande många som likt hetsiga 15-åringar ska försöka övertala mig att dricka. Jag har lite svårt att förstå varför. Det vore egentligen betydligt mer logiskt om jag försökte övertala dem att sluta istället för att de ska övertala mig att fortsätta. Jag lägger dock inte speciellt mycket energi i andras alkoholvanor, och tänker heller inte göra. I alla fall inte så länge de kan hantera drickandet. Men jag har lite svårt att begripa varför så många vill övertala andra att dricka. Personligen har jag inte så mycket problem med det, men däremot får det mig att undra och fundera en del.

  • Varför är alkoholen så viktig för folk?‌
  • Hur kommer det sig att folk verkar genomgå en tillvaro som går ut på att genomlida fem dagars jobb, för att sedermera kunna ta en redig fylla på fredagen?‌

Jag bara undrar. För mångas verklighet förefaller gå ut på att hitta sätt för att slippa handskas med den. Flera av oss har varit, eller är där – och när det gäller den biten är alkohol en vän som kommer till snabb undsättning. Den får dig att göra saker du annars inte gör, glömma saker du annars måste ta tag i och sätter dig i tillstånd du annars inte når. Men varför skulle detta så ovillkorligen vara eftersträvansvärt och något att vilja övertala andra att göra? Jag bara undrar.

Som de flesta känner till återkommer dessutom alkoholen med duktig ränta dagen därpå. Men den skiten tar man. För ”man måste ju få supa till ibland”.‌ Det får mig dock att fundera. Hur ofta och mycket är det värt det egentligen? Personligen kom jag fram till att det inte är värt det. Alls. Du kanske tycker annorlunda, det får du göra. Men varför måste du försöka övertala andra om att göra likadant? Varför är det så viktigt för dig att dricka? Varför är det så viktigt för dig att andra dricker? Jag bara undrar.

Du kanske borde fundera på det du också.


Daniel J Larsson‌  är krönikör på Tyngre.se och skriver bland annat även för BODY Magazine. Du kan tidigare ha hört honom i sin egen podcast FitnessPodden, som gäst i Tyngre Radio och som programledare på Top Speakers Corner under Fitnessfestivalen. Daniel har även varit nominerad till årets PT år 2013, 2014 och 2015. Finns också på Instagram: @danieljlarsson