Styrketräning och motivation är ganska tajt förknippat och det är få som orkar fortsätta att driva på någon slags utveckling när de för stunden saknar motivation. Även om styrketräning ut vissa aspekter är ganska lättsam träning då den totala arbetstiden vanligen är ganska låg så finns det ändå ett ganska ordentligt krav på att du faktiskt tar i när du väl arbetar.

Särskilt när du har kommit en bit på vägen i din träning så kommer din förmåga att bibehålla fokus och verkligen ta i under de passen du ska träna tungt att ha en betydelsefull inverkan.

En vanlig anekdot som du hör från idrottare av alla de slag är att de själva utvecklades mer när de hade andra drivna och duktiga idrottare runt omkring sig. En sådan faktor som jag tror på när det gäller styrketräning är att andra starka personer runt omkring dig motiverar dig själv att ta i lite extra i en hel del lyft.

Själv tränar jag ofta ensam och jag märker då att jag ibland har svårare med ”drivet” när det börjar bli tungt. Olika typer av mätutrustning som ger mig feedback på hur mycket jag tar i kan då hjälpa lite men jag har ännu inte hittat någonting som kan motivera mig lika bra som att några andra står och hejar på när jag ska lyfta.

En annan faktor som däremot många säger sig uppleva ha en betydelsefull inverkan på deras träning är musiken som spelas under tiden. Det finns en hel del studier på hur musik påverkar människor när de ska träna eller prestera fysiskt och det är ingen tvekan om att där finns en effekt, i alla fall hos vanliga motionärer.

Till exempel skrev jag för flera år sedan en artikel på Träningslära om en studie där man visat att självvald musik under en uppvärmning gav bättre resultat vid ett efterföljande test än när försökspersonerna inte fick välja musik själva, Musik kan förbättra effekten av din uppvärmning.

När det gäller studier på specifikt styrketräning så har jag däremot inte sett särskilt många men för några dagar sedan kom en studie som pekar mot att valet av musik även kan påverka människors prestation då (1).

Föredragen musik vs musik från den genre du tycker minst om
Upplägget på den här studien var ganska simpelt. Man tog totalt 12 yngre män som var vana vid styrketräning och testade dem i bänkpress två gånger. Den ena gången fick deltagarna lyssna på musik som de själva föredrog och den andra gången fick de inte själva välja musiken.

Deltagarnas slumpades mellan vilket av testerna de fick genomföra först och sen några dagar senare så fick de genomföra det andra testet med annan musik.

När det gäller själva musikvalet så fick deltagarna först välja mellan 6 olika genre från den de tyckte om mest till den som de tyckte om minst. Till varje genre fick de se top-6 listan för 2017 innan de rangordnade dem. Testerna utfördes sedan med en låt från deras föredragna genre och en från deras minst föredragna genre. Deltagarna fick själva justera volymen på musiken till den nivå som de föredrog mest.

Det var ganska vältränade män i den här studien och de tog i genomsnitt 128 kg i bänkpress vilket är bra då deras genomsnittsålder var 21 år.

Mätning av effekt, kraft, subjektiv motivation och antalet repetitioner
För att mäta om det fanns några eventuella effekter så valde forskarna att testa deltagarna på 75 procent av deras max. Varje repetition skulle vara så explosiv och snabb som möjligt och samtidigt mätte man då hastighet på stången i de tre första repetitionerna för att undersöka effekt och kraft.
Deltagarna fick sen fortsätta att utföra fler repetitioner ända tills de kom till failure. Efter setet så frågade man direkt deltagarna hur motiverade de hade känt sig under tiden som de lyfte.

Större effekt, kraft och fler repetitioner med ”rätt” musik
Resultatet i den här studien var en ganska tydlig seger för ”rätt” musik. I genomsnitt klarade deltagarna av att utföra ungefär 1,5 fler repetitioner i bänkpress. Man fann även ganska stora effekter när det gäller medelhastighet, kraft och maximal hastighet i de tre första repetitionerna.

När det gäller den subjektiva motivationen så var där också en väldigt markant skillnad. Med tanke på studiens upplägg där deltagarna väldigt tätt inpå fick skatta vilka genrer de tyckte mest om så var det säkert så att de flesta av deltagarna kunde gissa sig till vad det var man tänkte undersöka i den här studien och därför mer eller mindre bekräftat förväntningarna under testet.

När man gör upplägget på det här viset så är jag nästan helt säker på att man riggar upp försöket till att visa på en alldeles för stor effekt. Personligen tror jag absolut det är möjligt att musik kan påverka ens motivation och prestation under träningen men jag är tveksam till om effekten verkligen är så stor som den blev här.

Upplägget på den här studien är väldigt enkelt och det är ju smidigt när man bara vill titta på i fall det är någonting som är värt att undersöka mer ingående vilket det verkar som i det här fallet. Men vill du verkligen ta reda på vilka eventuella effekter som musik kan tänkas ha tror jag du behöver utföra ett försök där du inte gör deltagarna så otroligt fokuserade på just musiken.

Men resultatet är i alla fall intressant tills vidare.

Summering
Musik verkar kunna påverka hur ansträngande som någon upplever konditionsträning där musik som en person föredrar har positiva effekter. Det finns några enstaka mindre studier på styrketräning där man jämfört självvald musik med ingen musik alls och sett mindre effekter. Det här är den första studien som jag känner till där man jämfört musik som uppskattas med annan musik som personerna inte gillar så mycket och här var effekten mer betydande.

Frågan är ju dock om effekten beror på hur studien är upplagd eller på att fel musik helt enkelt verkligen kan få oss mindre motiverade och dra ner vår förmåga att prestera maximalt?