Som jag nästan alltid brukar inleda mina artiklar kring olika kosttillskott så finns en väldig massa kosttillskott på marknaden och få av dem som har någon verklig bevisad effekt. Många av dem är bevisat verkningslösa medan vissa helt enkelt inte är studerade.

Ett kosttillskott som har funnits på marknaden i flera år men där det funnits väldigt få studier är D-asparaginsyra‌ , även känt som DAA‌ . D-asparaginsyra är en icke-essentiell aminosyra vilket innebär att det är en aminosyra som vi inte behöver få i oss via kosten för att överleva, kroppen kan bilda det som behövs på egen hand.

Att något är icke-essentiellt innebär dock inte att det per automatik är meningslöst att äta, vilket många verkar argumentera kring när det gäller framför allt kolhydrater som inte är essentiella de heller. I stället är det så att bara för att kroppen kan skapa tillräckligt för att överleva så kan mer av varan vara ännu bättre.

D-asparaginsyra säljs som en testosteronbooster och studier på framför allt råttor har också visat att det är en möjlig effekt. En studie från 2009 visade också att dagligt intag av 3 gram ökade testosteronnivåerna med 42 procent hos inaktiva män med nivåer som låg lite under normalvärdet (1). Det är också den här studien som används flitigt i marknadsföringen av produkten idag.

Nyare studier på män som tränar med normala eller högre nivåer av testosteron

Att D-asparaginsyra kan höja testosteronnivåerna hos inaktiva män med ganska låga testosteronnivåer är kanske intressant i sig själv men det är inte särskilt relevant för personer som styrketränar. Styrketräning i sig själv innebär nämligen att du troligen har aningen högre nivåer av testosteron i ditt blod redan och dessutom äter du troligen mer protein vilket innebär att du troligen också får i dig mer D-asparaginsyra via maten.

För att undersökta om D-asparaginsyra också kan fungera hos tränade män så utfördes en ny studie 2013 där man endast inkluderade män som hade tränat styrketräning minst tre dagar i veckan i ett år (2). Tjugo deltagare fick sedan under fyra veckor inta antingen 3 gram D-asparaginsyra varje dag samtidigt som de fortsatte med sin träning eller så fick de en placebo. Före och efter den veckorna så mätte man deltagarnas testosteronnivåer och man fann ingen förändring alls från början till slut, varken i förhållande till värdena före eller jämfört med placebogruppen. I studien mätte man också styrka och muskelmassa och även där fann man ingen skillnad alls mellan gruppen som fick D-asparaginsyra och gruppen som fick placebo.

Deltagarna i den här studien var mellan 18-23 år gamla medan deltagarna i den tidigare studien på inaktiva män var 27-37 år gamla så kanske kan skillnaden ha berott på åldersskillnaden? Mer troligen är dock att skillnaden i resultat berott på att deltagarna i den första studien hade låga nivåer av testosteron, i nedre gränsen för normalvärden, medan deltagarna i den här studien istället hade värden i närheten av de övre. Om du styrketränar regelbundet är det som sagt mer troligt att du tillhör den andra kategorin, att dina nivåer är högre än det normala.

Våra kroppar reglerar nämligen testosteronproduktionen via en feedbackloop. Om de blir höga så minskar kroppen sin egen produktion och blir de låga så ökas istället produktionen något. Så inom normalspannet kan ibland testosteronet röra på sig lite men oftast går det inte att få värdet att sticka ut åt något håll utanför det, förutom om du tar verkliga hormoner som mediciner.

Ytterligare studie på tränade män med en större dos D-asparaginsyra

Föra några veckor sen publicerades ännu en studie på D-asparaginsyra som också den använde sig av män vana vid styrketräning (3). Exakt hur gamla de var vet vi inte men man var tvungen att vara mellan 18-36 år gammal för att vara med i studien och i slutändan var medelåldern på deltagarna mellan 23-26 år i de olika grupperna. Så det var troligen män någonstans mellan åldern i den första och den andra studien som jag skrivit om här ovanför.

I den här studien hade man tre olika försöksgrupper: En grupp som fick placebo, en grupp som fick 3 gram D-asparaginsyra per dag och en som fick 6 gram D-asparaginsyra per dag. Själva studien pågick i två veckor.

Resultatet i den här studien blev inte bara negativt ur bemärkelsen att D-asparaginsyra inte hade någon effekt utan det var faktiskt så att gruppen som fick 6 gram D-asparaginsyra varje dag fick lägre nivåer av testosteron efter två veckor.

Förändringen i procent var en minskning på 12,5 procent vilket inte är någon stor förändring men samtidigt är den signifikant och den är åt fel håll. Diagrammet här ovanför visar endast på så kallat fritt testosteron men även när man mätte de totala nivåerna av testosteron såg man en signifikant minskning på 15,3 procent för gruppen som fick 6 gram D-asparaginsyra varje dag.

När det gäller gruppen som fick 3 gram D-asparaginsyra varje dag såg man ingen förändring i någonting alls. Deltagarna i den här gruppen hade testosteronnivåer nästan precis på medelvärdet för normalbefolkningen och det var därför alltså något högre än hos de inaktiva deltagarna i den första studien och något lägre än hos de aktiva männen i den andra studien jag tog upp här ovanför.

Summering – D-asparaginsyra verkar tämligen meningslöst om du styrketränar

Om resultatet från de här tre studierna ska summeras så verkar det som att D-asparaginsyra är ett meningslöst kosttillskott för någon som styrketränar. Forskarna till den sista studien spekulerar i diskussionen till deras resultat att det kanske blev en sänkning av testosteronet eftersom det blev för mycket D-asparaginsyra. Detta är en effekt man har sett tidigare hos djur där nivåerna ökar något fram till en viss gräns vartefter de istället börjar minska igen. Det man tror kan ha hänt hos försökspersonerna var att de redan var på den övre gränsen tack vare sin regelbundna styrketräning och att extra D-asparaginsyra då istället tog dem ”över toppen” så deras testosteronproduktion började sjunka lite igen.


Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken “Skitmat”‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken “Forma Kroppen 2″‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)