When a boy was born in Sparta, like all Spartans, he was inspected. If he’d been small or puny or sickly or misshapen, he would have been discarded.‌

Dilios i filmen 300 (2006)

Citatet inleder filmen som kom att bli symbol för vår tids exponering av barbringade, muskulösa män på bioduken. Gerard Butler‌ , som spelar kung Leonidas, blev sexpacket som tog filmrollsförberedelserna till helt nya nivåer. Enligt utsago genomförde han det då fysiskt sett hårdaste och mest krävande träningsprogram en skådespelare utfört. Gerard lär ha tränat upp till 6 timmar om dagen flera månader i sträck. Träningsupplägget blev så populärt att det fick ett eget namn 300 Workout‌ och utlovade den perfekta kroppen, lika fulländad som spartanska krigare. Inom en vecka efter att upphovsmakaren Mark Twights släppt träningsprogrammet fick hans webbsida 13 miljoner sökträffar. Sedan dess har nya, minst lika tuffa, träningsprogram fortsatt att pumpas ut i samma takt som mängden muskelmassa ökat på bioduken. Makalösa kroppsomvandlingar tycks numera vara en regel snarare än undantag när skådespelare förväntas leverera en fysik som tidigare bara varit möjlig för professionella atleter. Mängden titlar som “Build An Superhero Physique in Six Weeks”‌ eller “Tom Hardy´s Warrior Workout”‌ och “Jake Gyllenhaal’s Southpaw Workout Plan”‌ vittnar om det stora intresset för träningsprogrammen även utanför Hollywood; drömmen om att skapa den perfekta superkroppen.

Under 2000-talet fullkomligt exploderade antalet muskulösa skådespelare på bioduken då DC Comic‌ och Marvel Comic‌ bestämde sig för att återskapa flertalet av sina gamla superhjältar. Trikåerna piffades upp, sceneriet moderniserades och specialeffekterna uppgraderades. Men den mest intressanta förvandlingen genomgick ändå superhjältarnas kroppar. Ingen kunde undgå att den nya hjälterollen även innebar en betydligt större och hårdare fysik. Mer än någonsin byggde filmbranschens hjälteideal på att skådespelarna kunde fylla ut en allt kraftigare superhjältekostym. Kroppshyddorna har mer kommit att likna 90-talets actionhjältar som Arnold Schwarzenegger‌ , Sylvester Stallone‌ och Jean-Caude Van Damm‌ , vars hjälteroller tidigare karaktäriserats av stelt skådespeleri och styltig replikföring.

Samma år som 300‌ gick upp på bioduken spelade Daniel Craig‌ den nye James Bond, som hade vuxit till sig rejält under kostymen till filmen Casino Royale‌ (2006). Tillsammans med sin tränare Simon Waterson byggde Daniel upp en fysik som vi aldrig förr sett hos en agent 007. Från att tidigare ha manifesterat agentens framgång genom olika märkesvaror, högteknologi och bilar, hade fokuset skiftat. Klart stod nu att även den vältränade kroppen fick symbolisera agentens framgång. Och kanske var det genom James Bond som den muskulösa hjälten tog steget in i filmens finrum. 

Hjältar representerar på olika sätt högt ansedda psykiska och fysiska styrkor i vår samtid. Superhjältegenren har sedan skapelsen av Stålmannen‌ på 1930-talet definierats av kraftfulla, muskulösa män i kroppsnära kostymer. Superhjälten är‌ inte bara sina superkrafter; egenskaperna har alltid manifesterats‌ i kroppar med breda axlar, rutor på magen eller svällande biceps, muskler som tydligt framträtt under tajta trikåer. Innan 1960-talet var det dock extremt ovanligt att hjältar visade sig barbringade på filmduken, men därefter började en förändring skönjas. Idag förväntas det snarast att exponeringen av bara överkroppar ingår i själva marknadsföringen. Filmstjärnor spenderar mer timmar i gymmet än i repetitionslokalen, fler timmar hos sin tränare, än med sin regissör. Likt själva superhjälten blir skådespelarens kropp ett projekt i sig själv, och betald att under en tidsperiod investera i sin egen fysik. För att nå dit krävs samma stenhårda träning, strikta kostregimer och inte minst dedikation som hos elitidrottare.

I inledningens citat från filmen 300‌ speglas också en obehaglig tanke där mångfalden av hjältar och skådespelare på filmduken riskerar gå förlorad i samma takt som kraven om större och muskulösare kroppar ökar. För människors kroppsformer är många; de är korta, långa, kraftiga, smala, stora, hårda eller mjuka. Hjältar behöver på olika sätt spegla mångfalden av alla dessa kroppsformer. Vi behöver helt enkelt inte fler lika, vi behöver fler olika. Eller som Arnold Schwarzenegger‌ uttryckte det “The worst thing I can be is the same as everybody else.‌ I hate that‌ .”

Kroppar med stora och framträdande muskler har fått större utrymme på biodukarna och reproduceras allt oftare. Den muskulösa superhjältekroppen har blivit något givet, inte bara förbehållet idrottare och atleter. Men vad händer om kroppen endast börjar betraktas som en beställningsprodukt? En produkt som får ett värde bara om den genomgår extrema förvandlingar, galna träningsprogram och skapar sensationsrubriker som “Gyllenhaals stora muskelförändring‌ ” eller “Cooper har gått upp 18 kilo – i muskler‌ ”. Våra kroppen bör befrias från idéer om ett projekt som snabbt kan “fixa till” med hetstränings- och dietmetoder. Vi behöver kanske mer än någonsin värdesätta resultat som växer fram under lång tid, i en takt där kroppen tillåts få all den respekt och ödmjukhet den förtjänar som vår ständigt trogne följeslagare genom livet.

Marianne Hansson‌

 ***

Referenser:‌
Antikens ideal formar dagens män – Publicerad i SvD 2011-07-19
Mens Journal – Buildning a Bigger Action Hero Logan Hill May 2014‌ http://www.mensfitness.com/training/build-muscle/superhero-workout
Ronny Ambjörnsson‌ , 2011 – Mansmyter: James Bond, Don Juan, Tarzan och de andra grabbar.‌ Bokförlaget Atlas‌  
The James Bond Builder: Skyfall Trainer Simon Waterson av by‌ Nick Collias‌ Nov 20, 2012
http://www.bodybuilding.com/fun/the-james-bond-builder-skyfall-trainer-simon-waterson‌ .html‌