Mästarnas Mästare‌ är ett program som engagerar en betydande mängd av befolkningen och det skrivs en hel del i media om varje avsnitt som sänds. Om du är en av de som brukar titta på programmet har du mycket möjligen märkt av en trend: det är nästan alltid kvinnorna som vinner när de tävlar i någon form av styrkeuthållighet eller ”seghet”.

Att det oftast blir kvinnorna som vinner de här testerna är ingen slump, det är nämligen så att kvinnor har en bättre styrkeuthållighet än män (1).

Män är inte kvinnor och kvinnor är inte män

Det mer eller mindre självklara påståendet som du hittar i underrubriken här ovanför är något som ibland glöms bort eller medvetet ignoreras när det gäller träning och prestation. Många gånger kan jag tycka att det är fullt befogat att inte fokusera på det eftersom likheterna mellan män och kvinnor är mycket större än skillnaderna. Du kan inte heller bara ta en slumpmässig man och en slumpmässig kvinna och med säkerhet säga att du kommer få ett visst resultat. Män är till exempel överlag längre än kvinnor men väljer du endast ut en man och en kvinna av slumpen så kan du få en man som är 165 cm och en kvinna som är 180 cm lång.

Det här med att förväxla medelvärde med individer är ett väldigt vanligt fel som många människor tyvärr utför regelbundet och det visar sig som en massa fördomar om vad olika människor kan eller inte kan klara av. Det finns till exempel endast en vit person som har sprungit 100 meter på under 10 sekunder. En bedrift han delar med en person av asiatiskt ursprung och 98 andra med västafrikanskt ursprung (2). Det här är exempel på vad som händer när du tittar på personerna som tillhör extremen i olika grupper där medelvärdet troligen också skiljer sig. Många som tittar på en OS-final i sprint verkar dock dra slutsatsen att alla västafrikaner är snabba, men att det finns kanske 10-30 stycken snabba västafrikaner i OS innebär inte att alla med rötter från västafrika är snabba eller att alla vita eller asiater är långsamma. På individnivå finns det fortfarande väldigt långsamma västafrikanter och väldigt snabba vita och asiater.

Du kommer att se precis samma mönster om du tittar på eliten inom styrkelyft och jämför män och kvinnor. Männen kommer att vara bättre då de har genetiska fördelar. Det innebär emellertid inte att du är stark bara för att du är man eller att en kvinna inte kan vara starkast på sitt gym. Det innebär bara att om du tar 1000 män och 1000 kvinnor slumpmässigt från befolkningen så kommer männen i snitt att vara starkare än kvinnorna och bland de allra starkaste kommer det främst att finnas män medan det bland de allra svagaste främst kommer att finnas kvinnor.

Det mesta som berör människor och fysiologi av den här typen kan åskådliggöras med hjälp av en normalkurva likt den här under.

En normalkurva visar att de flesta människor tenderar att tillhöra mitten (gula regionen) medan vissa sticker ut lite mer åt de två olika hållen (rosa regionen) och några enstaka är mer unika (ljusblå och grå regionen). Ju längre från medelvärdet du kommer desto färre människor hittar du där. Här under kan du se ett verkligt exempel på en sådan kurva från en träningsstudie där man lät alla deltagare utföra samma träning under övervakning.

Som du kan se är livet inte rättvist och trots samma träning fick vissa personer väldigt bra resultat medan andra fick dåliga. De flesta av deltagarna hamnade dock någonstans i mitten.

Om vi återgår till längden som jag tog upp tidigare så är medellängden för män i Sverige idag ungefär 182 cm. Om vi skulle mäta alla män i Sverige och sen rita upp dessa i en graf så skulle vi få en normalfördelning där toppen varit vid 182 cm. Det finns också många män i Sverige som är 180 cm och 184 cm så kurvan skulle vara hög där med men efterhand som vi går mot extremerna så skulle du hitta färre och färre män och detta visar kurvan genom att den går nedåt på sidorna. Här under kan du se normalkurvorna för män och kvinnor när det gäller just längd. Som du kan se är det tydligt att män överlag är längre än kvinnor men där finns samtidigt en stor överlappning mellan de två.

Trots överlappet är det dock så att du med största sannolikhet kommer att finna att de allra längsta personerna i Sverige är män.

Om vi skulle göra två likadana kurvor för sprinters och delat upp dem efter vilken regionen i världen de kommer ifrån så hade du garanterat funnit att kurvorna sett väldigt lika ut och legat väldigt nära varandra. Om du zoomat in lite så hade du dock märkt att västafrikanerna legat lite mer åt det snabba hållet och därför ser OS-finalerna i sprint ut som de gör.

Med den här väldigt långa inledningen om normalfördelning nästan klar så vill jag bara slutligen påpeka att när jag nu kommer att skriva om hur kvinnor har bättre muskeluthållighet än män så vill jag att du har det som jag precis berättat för dig om normalfördelningar i huvudet. För tyvärr är det väldigt vanligt att folk tolkar ett påstående likt ”kvinnor är bättre än män på X” som att mena att kurvorna ser ut som i bilden här under.

Så är det alltså inte. Så är det i själva verket i princip aldrig oavsett vad du diskuterar när det gäller människor av olika kön, raser eller grupper. Där finns istället alltid en överlappning och vanligen är dessutom överlappningen väldigt stor. Det vanligaste är med andra ord att du finner en större skillnader mellan olika individer inom en grupp än skillnader mellan olika grupper.

Bättre muskeluthållighet hos kvinnor

Som jag redan nämnt finns där generella skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur snabbt de blir trötta av en viss typ av arbete och oavsett valet av motstånd eller hur tufft själva arbetet är så verkar kvinnor orka längre än män (1). Den mest formen av arbete som är mest välstuderad är isometriska kontraktioner, alltså där muskeln arbetar i ett statiskt läge. Här under kan du se resultaten från flera olika studier som är utförda på området på olika muskler med olika tunga motstånd.

Diagrammet kan vara lite svårt att förstå men varje triangel, cirkel eller fyrkant representerar en jämförelse mellan män och kvinnor. På Y-axeln har du skillnaden i medelvärde mellan männen och kvinnorna där ett positivt värde, alltså när ”plumpen” ligger ovanför den streckade linjen vid noll, innebär att kvinnorna i snitt var bättre med en viss procent.

Så när man jämfört män och kvinnors uthållighet vid ett motstånd omkring 40 procent av 1RM så har kvinnorna i snitt haft drygt 25 procent bättre uthållighet. Så om männen orkat hålla en viss kontraktion i två minuter så har kvinnorna i snitt orkat hålla samma position med samma relativa motstånd i ungefär två och en halv minut.

Det är viktigt att du noterar ordet relativt motstånd här. Det innebär att motståndet förändras i förhållande till hur stor maxstyrka personen har. Så en person som klarar av 10 kg har blivit testad med 4 kg och en person som klarar av 15 kg har blivit testad med 6 kg. Detta är viktigt eftersom maxstyrkan har stor inverkan på ens uthållighet vid en viss vikt, särskilt om vikten är nära ens 1RM. Detta har jag utvecklat mycket mer i artikeln Hur du blir bra på Crossfit eller på att göra många chins på Träningslära.

När det gäller koncentriska rörelser istället för statiska så är det som sagt inte lika väl studerat men det verkar som att kvinnor har lite bättre uthållighet även där fast skillnaderna är inte lika tydliga och en hel del studier har inte kunnat påvisa någon skillnad alls (1).

Det finns även någon enstaka studier på excentrisk träning och de visar att det inte verkar vara någon skillnad under själva träningen men att kvinnor sen tar längre tid på sig att återhämta sig efter träningen. Varför vet man inte men man spekulerar i att det beror på att kvinnorna blir mer hämmade av den träningsvärk som uppstår efter excentrisk träning.

Skillnaderna är olika mellan olika muskelgrupper och beroende av grundstyrka

Ett fynd från de studier som är utförda på området som jag tycker är intressant är att skillnaderna verkar vara olika mellan olika muskelgrupper. Kvinnor verkar överlag ha bättre muskeluthållighet än män främst i överkroppen och störst skillnad har man funnit i armbågsflexorerna, alltså mest biceps.

Ett annat intressant fynd som är ganska genomgående mellan alla studier som har undersökt det är att starkare personer tenderar att ha sämre uthållighet på en viss procent av deras maxstyrka. Det här gäller både män och kvinnor men då kvinnor är svagare från början så är detta säkert en delförklaring till varför kvinnor tenderar att ha bättre uthållighet än män. Fast även när man matchat styrkan mellan män och kvinnor har man i vissa studier kunnat visa en skillnad där kvinnorna har bättre uthållighet så även om en lägre maxstyrka delvis verkar kunna förklara varför kvinnor har bättre uthållighet så verket det inte vara hela svaret.

Samma mönster kan även ses vid upprepade sprinter där män tenderar att skapa mer kraft i början av ett test men sen tappar de också snabbare sin förmåga att fortsätta jobba nära sin maximala kapacitet jämfört med kvinnor. Så kanske är det samma fenomen som spelar in här att en stor kraft från början innebär att du snabbare kommer att tappa kraft efterhand.

Kvinnor är lika bra på att aktivera sina muskler från början

I ett avsnitt av Tyngre Radio där jag medverkade spekulerade jag i att en annan möjlig orsak till att kvinnor har bättre uthållighet skulle kunna vara att kvinnor är sämre på att verkligen ta i allt vad de kan från början. Det verkar som att jag hade fel på den punkten, i alla fall när det gäller enklare enledsövningar så som bicepscurl och benspark (1).

Det finns istället en rad andra fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor som man antingen vet eller spekulerar kring kan påverka skillnaderna när det gäller muskeluthållighet och bilden här under, som jag tagit från en översiktsartikel, summerar de flesta av dessa punkter. Det är en ett lite stökigt flödesdiagram och jag har inte översatt det till svenska men ibland går det helt enkelt inte att förenkla komplicerade saker för mycket J

Summering
Män är inte kvinnor och kvinnor är inte män. Det är en självklarhet egentligen men samtidigt innebär det inte att det behöver bli några praktiska skillnader som man behöver bry sig om. Det hela handlar helt enkelt om hur väl normalkurvorna för män och kvinnor överlappar varandra och så fort det finns en betydande överlappning mellan män och kvinnor, vilket det oftast gör, så är det smarta valet givetvis att strunta i skillnaderna i medelvärde och istället fokusera på den individ eller individer som finns framför dig.

Precis som du inte kan anta att alla män är längre än alla kvinnor så är det inte rimligt att tro att alla kvinnor kommer ha bättre muskeluthållighet än alla män i en grupp som du testar eller tränar. Variationen mellan människor är helt enkelt större än variationen mellan könen. Så om du vill veta om en person har bra muskeluthållighet så testar du helt enkelt personens muskeluthållighet, du gissar inte baserat på deras kön.

Men om du ska satsa dina pengar på vem som orkar sitta längst i en jägarvila av en kvinna eller en man och du inte vet något om dem från början så bör du satsa på kvinnan. Det är långt ifrån en säker vinst men oddsen blir något högre.

° ° °

Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)