För mer än sju år sen nu skrev jag en artikel på Träningslära‌ om hur snabbt det normalt går när man försöker bygga muskler samt hur mycket muskler man troligen kan lägga på sig utan att använda sig av doping, Muskeltillväxt, hur snabbt går det och finns det någon övre gräns?.

Den artikeln har varit populär och det är fortfarande många som läser den varje månad, som hittat den när de söker information om just de frågorna. Trots att det är en populär artikel och att det är ett ämne som intresserar många så har jag inte skrivit särskilt mycket om det igen. Orsaken är helt enkelt för att det finns väldigt lite information i frågan, särskilt kring hur mycket muskler man kan lägga på sig.

Det jag tar upp i den artikeln är någonting som kallas för normaliserad-FFMI (n-FFMI)‌ . I princip är det som BMI‌ fast du räknar endast på mängden fettfri massa istället för total massa. Normaliseringen i det hela adderar man sen till eftersom att det annars är lättare för en person som är lång att få ett högt FFMI‌ jämfört med en kort person. Det här gäller för övrigt också BMI egentligen fast där ska ju BMI‌ ändå mest användas som ett riktmärke kring trender i befolkningen så då antar jag att det inte spelar lika stor roll.

Hur som helst så publicerades en studie nyligen där man undersökt n-FFMI‌ hos amerikanska fotbollsspelare på högsta collegenivå i USA (1). Jag tänkte att det skulle vara intressant att skriva om här eftersom amerikanska fotbollsspelare är några av de mest muskulösa idrottarna som finns utanför ”skivstångssporterna” och även för att jag vet att det är en hel del läsare här på Tyngre‌ som även gillar amerikansk fotboll.

Amerikanska fotbollsspelare är sällan deffade och inte nödvändigtvis dopingfria

Innan jag presenterar de faktiska siffrorna här vill jag först påpeka två saker. När jag skrev min första artikel kring FFMI‌ för sju år sen så kom jag fram till att det är väldigt osannolikt‌ att någon ska ha en n-FFMI‌över 28 utan att de tagit någonting olagligt‌ . Den siffran gäller dock under förutsättning att personen i fråga ligger på en låg fettprocent och med låg menar jag definitivt under 10 procent, snarare ner mot kanske 5-8 fettprocent.

En person som bär runt på mer fett än så kan också utan tvekan bära runt på mer fettfri massa och därmed också ha en högre n-FFMI‌ . Förutom att det är lättare att bygga muskler när man äter mer så är fettfri massa också en hel del annat förutom muskler och även detta är någonting som du tappar lite av när du går ner i vikt.

Det här är viktigt att tänka på i det här fallet eftersom vissa amerikanska fotbollsspelare är rent av feta. De är väldigt vältränade, starka och bra på det som de gör, men de bär samtidigt runt på en hel del fettmassa. Den n-FFMI‌ som dessa personer har kommer därför att vara högre än vad de skulle ha om de gått ner till en låg fettprocent.

En annan sak som man också ska ha i beaktande här är att amerikanska fotbollsspelare på collegenivå i USA inte behöver vara dopingfria. Det är ju omöjligt att uttala sig säkert i form av siffror här, eftersom de helt enkelt inte finns, men det har varit många nyheter de senaste åren om hur dåligt det är med testning inom collegesporterna i USA och det har även publicerats undersökningar där man frågat spelare och andra kring sporten där man visat att doping är vanligt.

Forskarna själva tar upp doping i sin diskussion där de skriver att de tror att det inte är särskilt sannolikt att det förekommit någon doping men jag vet inte om jag köper det.

De här siffrorna som kommer här under tycker jag därför inte heller att man ska ta som några riktmärken kring vad som är möjligt för någon som styrketränar eller spelar amerikansk fotboll och inte dopar sig. De får helt enkelt bara tas som intressant statistik kring hur n-FFMI‌ är för spelare på hög nivå inom amerikansk fotboll på college (NCAA‌ ).

Medelvärden under 25 men några som ligger ganska långt över

Det finns inte särskilt mycket att säga om metoden i den här studien. Forskarna utförde DEXA‌ -mätningar på två lag i högstaligan, NCAA 1‌ , och ett lag i andraligan, NCAA 2‌ , sen mätte de deras längd och utifrån detta kunde de sen mäta upp n-FFMI‌ . Totalt var det 245 spelare med i studien. 

I amerikansk fotboll är det stor skillnad mellan hur man är byggd på de olika positionerna i laget vilket gör att deras n-FFMI‌ också skiljer sig mycket. Resultatet är därför redovisat efter vilken position spelarna har. De olika positionerna och de förkortningar som används för dem kan du se i bilden här under.

Nu när du vet vad de olika positionerna är för någonting så kan du nu se resultatet i studien här under. Resultatet är redovisat i form av så kallad box-plot‌ (lådagram på svenska men det låter för töntigt för att jag ska vilja skriva det igen) och vet du inte hur man tolkar dem så följer här en kort förklaring. Känner du inte till vissa av termerna så får du googla vilket går snabbt då det är vanliga termer inom statistik och matematik.

  • Den tjocka svarta linjen i mitten på lådan representerar medianen‌ . Medianen är det värde som ligger i mitten av alla de undersökta personerna. Det är inte det samma som medelvärde vilket är det genomsnittliga värdet för alla deltagarna.
  • Själva lådan representerar gränserna för den så kallade övre‌ och undre kvartilen‌ . En kvartil är en fjärdedel av gruppen, så inom själva boxen i den här grafen hittar du 50 procent av alla deltagarna i den här studien.
  • Strecken som går ut från boxarna representerar det högsta och lägsta värdet inom en 1,5 kvartillslängd‌ till. De här strecken är till för att representera den totala spridningen inom gruppen.
  • Till sist finns där några enskilda prickar vilket representerar så kallade outliers‌ . Det här är personer vars värden skiljer sig så mycket från gruppen i stort att om du hade inkluderat dem i box-ploten‌ direkt så hade de blivit missvisande för gruppen i stort.

 

Som du kan se ligger de allra flesta spelarna någonstans kring 22-26 i n-FFMI‌ här men det är stor skillnad mellan de olika positionerna och där finns också några spelare vars värden verkligen sticker ut.

Linjespelarna‌ , det vill säga OL‌ och DL‌ , ligger som du kan se tydligt över resten av deltagarna. Två DL sticker ut extremt mycket och har FFMI‌ över 30. Vi får inte veta deras vikt eller fetmassa i den här studien men om de inte är klart fetare än övriga deltagare så är det antingen verkliga genetiska freaks när det gäller att bygga muskler eller så har de nyttjat någon typ av anabola steroider.

Här ska man ju även tänka på att det här är personer som troligen tränar väldigt snarlikt. De tillhör också samma lag som åtminstone 80 stycken av de övriga deltagarna.

Om vi ignorerar de två outlierna‌ bland de defensiva linjespelarna‌ så ligger faktiskt de här siffrorna inom en ram som jag skulle säga verkar vara rimlig med den lilla data som finns sen tidigare. Där är några linjespelare till som har värden som verkligen är höga, upp emot 28-29 i n-FFMI‌ men samtidigt är som sagt linjespelare också ofta ganska feta om man ser till mängden fettmassa.

Det enda jag tycker är lite anmärkningsvärt i övrigt är att running backarna‌ ligger så pass högt som de gör. Alla som har sett en 100 meters-final i något större mästerskap vet att sprinters brukar vara väldigt välbyggda, men riktigt så högt som en n-FFMI‌ runt 26 har inte världens bästa sprinters.

Gruppen med running backs‌ verkar vara ganska homogen i den här studien vilket innebär att de verkar vara ganska lika varandra vilket man kan se i att boxen och strecken uppe och nere inte täcker särskilt stor yta. Så det verkar som att det finns en fördel med att vara byggd på just det sättet. Kanske är det så att de extra kilona drar ner lite på hastigheten, men samtidigt så får man större fördelar i att man blir mer svårstoppad med några extra kilon på kroppen?

Det är nog otroligt få som kommer över 28 i n-FFMI naturligt

Det är få idrottare som har så stor nytta av en stor muskelmassa som amerikanska fotbollsspelare. Det jag kan komma på spontant som verkligen bygger mer är styrkelyft‌ , tyngdlyftning‌ , kastidrotterna‌ inom friidrotten och så självklart byggning‌ och strongman‌ , fast där är det ju avsevärt sämre med dopingkontrollerna, så det är i princip omöjligt att titta på dem för att försöka få en inblick i hur stor man kan bli. Där finns även studier på sumobrottare‌ där man har sett väldigt höga n-FFMI‌ , upp emot 37, fast de bär ju även de runt på en stor mängd fettmassa.

Amerikanska fotbollsspelare är hur som helst väldigt beroende av muskelmassa och särskilt just defensive linemen‌ och offensive linemen‌ brukar vara väldigt starka. I USA finns det en stor pool av människor där garanterat de allra flesta som har lätt för att lägga på sig muskler hamnar inom amerikansk fotboll eftersom det är en väldigt stor sport där styrka och tyngd spelar stor roll.

Trots det så var det endast sex stycken av de totalt 245 spelarna som hade en n-FFMI‌ över 28 och samtliga dessa var spelare som har roller där man också kan bära runt på en hel del fettmassa (OL‌ och DL‌ ). Bland de andra spelarna i roller där man oftast bär runt på betydligt mindre fett var det ingen som ens var över 27 i n-FFMI‌ .

I studien jag skrev om tidigare på träningslära där man tittade på byggare innan steroiderna fanns var det inte ingen som låg över 28 i n-FFMI‌ där heller trots att de var nere på lägre fettprocent. Så kanske är 28 i n-FFMI‌ ett rimligt högstavärde för de allra flesta som har bra gener för att bygga muskler och samtidigt inte nyttjar steroider?

Det här är ju en väldigt spekulativ siffra och den är faktiskt också ganska hög jämfört med vad du ofta stöter på när folk försöker uppskatta det här. Det är vanligare att man pratar om en gräns omkring 25 i n-FFMI‌ när vi pratar om personer som har låga kroppsfettnivåer.

I den här studien var det hela 25 procent som låg över n-FFMI‌ på 25 fast samtidigt var det här sannolikt inte heller särskilt många personer som så hade låga kroppsfettnivåer som en byggare som ska ställa sig på scen bland dessa deltagare.

En annan sak som man måste tänka på här däremot är att det här endast vara collegespelare och de var därför alla ganska unga där endast runt 20 stycken var äldre än 22 år. Med flera år av hård träning så kanske spelarna hade kunnat lägga på sig ännu mer muskler?

Samtidigt såg man dock ingen betydande skillnad mellan de yngre och de äldre spelarna i den här studien vilket antyder att de inte verkar lägga på sig särskilt mycket muskelmassa under collegeåren.

Summering – intressant men väldigt svårtolkad information

Jag tyckte att det här var en väldigt intressant studie då det är väldigt sällan som man får reda på n-FFMI värden för olika kraftsporter. Det vanligaste är att du bara hittar värden för fettfri massa och fettmassa men utan att det sätts i relation till längden hos deltagarna så blir det väldigt svårtolkat.

Den här studien visar tydligt det som nog de flesta redan vet, att amerikanska fotbollsspelare på hög nivå är väldigt muskulösa. Amerikansk fotboll är som sagt en väldigt stor sport med stor exponering och mycket pengar i USA, så den attraherar säkerligen en väldigt bra genpool när det gäller att bli stor, stark och explosiv.

Just på grund av det så tyckte jag också att det var intressant att titta på deras n-FFMI-värden‌ utifrån vad som eventuellt skulle kunna vara möjligt för folk att uppnå rent muskelmässigt utan doping.

Att göra den jämförelsen är mycket mer vanskligt och förhoppningsvis har jag fått fram några av alla möjliga problem med att göra så. Men när det finns väldigt lite information att tillgå så får man ta det som finns och sen försöka sig på lite kvalificerade gissningar utifrån det. Det är ju ändå bättre än att bara dra något ur röven 😀

Personligen tycker jag att den här studien ändå talar för det som jag skrev i min artikel på Träningslära‌ för sju år sen. Det verkar som att även de allra flesta som har lätt för att lägga på sig muskler rent genetiskt nog inte ska hoppas på mycket mer än kanske en n-FFMI‌ på 25-26 utan att dopa sig. Jag tror dock att det är möjligt för några enstaka att nå upp emot en n-FFMI‌ på 28 och rent hypotetiskt så finns det egentligen ingenting som talar för att någon enstaka person med fantastiska förutsättning skulle kunna nå ännu högre.

Problemet idag är väl att det rent statistisk helt enkelt är alldeles för många som ligger över en n-FFMI‌ 28 för att det ska kännas realistiskt inom framför allt byggningen. Förklaringen är så klart doping.