Presterar kvinnor sämre när deras hormoner är på ett visst sätt?

Om, och i så fall hur, menscykeln påverkar kvinnors prestation är något som har diskuterats flitigt. Jacob Gudiol har kollat på forskningen.

Jacob Gudiol


Om, och i så fall hur, menscykeln påverkar kvinnors prestation är något som diskuteras flitigt. För nästan precis två år sedan släpptes två meta-analyser som tittat på frågan. Dels på hur prestationen påverkas under menscykeln, dels huruvida P-piller påverkar prestationsförmågan (1, 2).

Slutsatsen i den första artikeln var att kvinnor som grupp presterar något sämre i början av det som heter follikulära fasen. Det är början av perioden då man har mens, dvs blöder (1). I studien kallade man de här effekterna man såg för ”trivial”. Men samtidigt påpekar man att det givetvis är något som kan vara betydelsefullt för idrottare på högsta nivå.

Den andra studien kom fram till P-piller möjligen ger en minimal försämring av prestationen. Men det var stor osäkerhet här pga olika typer av P-piller och olika former av upplägg på studierna (2). Det verkade dock som att P-piller gjorde så att det inte var någon variation i prestation över varje cykel med P-piller.

Vill du veta ytterligare lite mer om de här meta-analyserna? Vi diskuterade dem tillsammans med Caroline Mellberg i Tyngre Träningssnack avsnitt 256:

Beror prestationsminskningen på att ett visst hormon är högt/lågt?

En intressant frågeställning när man vet att prestationsförmågan kan vara lite försämrad kring menstruationen är: Vad kan det bero på? För någon vecka sedan publicerades en studie som gav sig på att försöka hitta ett svar (3).

Det här var en ganska omfattande studie. Många mätningar och tester gjordes på kvinnor mellan 18-35 år som antingen hade en normal menscykel eller som tog P-piller. Varje period pågick i drygt en månad. Den började med en inskolningsperiod. Vilken innebar att de fick verifiera alla test som de skulle utföra under studien och lite andra mätningar.

Testerna som man utförde var vertikalhopp, bicepsstyrka, greppstyrka och Wingate. Det här är alla vanliga test som är ganska enkla och snabba att utföra. Testerna utfördes totalt sett 7-9 gånger med varje person efter inskolningen. Testerna utfördes enligt schemat i bilden här under. I bilden är det 8 testdagar med. I praktiken blev det olika beroende på hur långa menscyklar som varje individuell deltagare hade.

Vid varje testtillfälle tog man även blodprov på deltagarna för att mäta deras hormoner. Till exempel så utförde man så täta test under sena follikulära fasen. Detta för att försöka träffa just den dagen då östrogenet var som högst hos deltagarna.

Man mätte även deras vikt och lät dem svara på en enkät kring deras humör för stunden vid varje tillfälle. Från dag 10 i menscykeln fick deltagarna också ta ett urintest varje morgon. Detta för att man skulle veta exakt när de hade sin ägglossning.

Hypotesen innan: att kvinnor presterar bäst kring ägglossning

Forskarnas hypotes inför den här studien var att kvinnorna skulle prestera som bäst kring ägglossningen. Dvs när östrogen-progesteron ration är som störst. De trodde också att kvinnorna skulle prestera sämre när de rapporterar sämre välmående kring menstruationen när det blöder. De trodde också att prestationen inte skulle variera för de som tog P-piller. Det är i alla fall vad forskarna skriver i sin studie. Men ingenting i den här metoden är förregistrerat. Så vi vet faktiskt inte om det här var vad de trodde eller ville undersöka från början.

Kvinnornas hormonnivåer följde inte alls den snygga förenklade bilden

Ett av resultaten i den här studien var att det fanns en väldig stor variation mellan hur kvinnornas hormon förändrades under deras cykler jämfört med den bilden som du kunde se här ovanför. Du kan hitta hundratals liknande grafer i fall du googlar på hormoner och menscykeln.

Här under kan du se några exempelkurvor från deltagarna i studien så du får en liten överblick över hur stor variationen var mellan de olika deltagarna.

Att det finns en betydande variation i människors biologi är inte direkt nytt men det här resultatet överraskade i alla fall forskarna något. Det här är en styrka med den här studien i förhållande till tidigare studier på det här ämnet då man i dessa oftast bara har utgått från menstruation och normal menscykeltid för att avgöra i vilken fas som kvinnorna var vid testning. Men som du också kan se i grafen så varierar det en hel del när kvinnorna när det gäller hormoner och ägglossning.

Kvinnorna presterade något sämre precis innan och i början av menstruationen

När det gäller prestationsresultaten så såg man att kvinnorna presterade något sämre under den sena lutealfasen och tidiga follikulärfasen. Alltså någon dag innan och sen under menstruationen. Den här effekten var verkligen inte stor och den gällde endast för några tester, vertikalhopp och wingate (maxcykling i 30 sek). Du kan se den grafiskt här under där jag markerat ut den fas då prestationen var något sänkt jämfört med någon annan period.

I faktiska tal så var prestationen 6% lägre i vertikalhoppet under den sena lutealfasen och i wingatetestet så var prestationen 3% lägre under den tidigare follikulärfasen jämfört med mitt-lutealfasen. Och för greppstyrka och styrka i biceps så fann man som sagt inga signifikanta effekter.

Det här är ett resultat som är hyfsat i linje med den tidigare meta-analysen som jag tog upp i början. Där såg man en något försämrad prestation under menstruationen. Här var dock den största försämringen i prestation faktiskt i vertikalhopp och då någon dag innan istället för under.

Inget samband mellan hormonnivåer och prestationsförmågan

Forskarna tittade sedan på om där vara något samband mellan deltagarnas hormonnivåer och deras prestation. Men där var inga samband alls. Man testade även olika ratios mellan hormoner så som östrogen-progesteron, som ibland hålls fram som viktigt. Men där var inga samband där heller.

Det var totalt 30 kvinnor med normal menscykeln med i den här studien. När man inte ser något samband mellan de här hormonnivåerna och prestation hos dem så är sannolikheten inte särskilt stor att framtida forskning kommer att ändra på den rent praktiska slutsatsen här. Du lär inte ha någon nytta av att mäta kvinnors hormonnivåer om du vill förutsäga hur bra de kommer prestera under olika faser av en menscykel.

Sämre motivation korrelerade med sämre prestation

Något som däremot korrelerade med kvinnornas försämrade prestation precis innan och under menstruationen var en försämring i kvinnornas motivation och upplevd glädje. De kvinnor som rapporterade att de för stunden låg sämre på de här skalorna presterade sämre i wingatetestet.

För vertikalhoppet fann man en korrelation mellan rapporterad arousal (typ upprymdhet) och självskattad prestationsförmåga där högre av de två innebär bättre prestation vid hoppet.

Här fann man också en positiv korrelation mellan deltagarnas rapporterade arousal och styrka i biceps vid testningen. Så när kvinnorna rapporterade en högre arousal så presterade de aningen bättre.

När det gäller humör i sig så såg man att kvinnorna rapporterade mer smärta och lägre glädje i den sena lutealfasen och den tidiga follikulärfasen (menstruationen). Alltså under den perioden då man också såg en mindre försämring i prestationen hos deltagarna.

För de på P-piller såg man ingen variation i någonting

När det gäller kvinnorna i studien som gick på P-piller så såg man ingen variation i vare sig hormoner, självrapporterat mående eller prestationsförmågan under studietiden. Det här går också hand i hand med den tidigare meta-analysen som jag tog upp i början av artikeln.

Summering

Det man fann i den här studien var i princip att om kvinnor upplever sig må sämre så presterar de sämre. Att prestationsförmågan för dagen påverkas av hur man mår för dagen är inget nytt fynd direkt. Det här är något man har vetat kring träning väldigt länge och det är också någonting som man ofta försöker ta i beaktande när man planerar sin träning.

Det finns många typer av upplägg där man justerar träningen efter hur det känns före eller under träningen. Det är också vanligt att man t ex på morgonen försöker samla in data kring sömn, återhämtning och liknande från idrottare. För att sedan försöka planera träningen efter det.

Den här studien pekar mot att det inte finns någon större anledning att göra det annorlunda med kvinnor på grund av menscykeln. Det finns dock en lite större möjlighet att förutsäga när idrottaren kommer att må på olika vis. Det finns en regelbundenhet i menscykeln vilket man kan planera mer långsiktigt efter.


Photo by GRAHAM MANSFIELD on UnsplashLiknande artiklar
Gudiol om periodisk fasta och hormoner

Långt och böljande samtal med Jacob, om bland annat periodisk fasta, hormonbalans och andra "sanningar".

1 apr. 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Mens och träning

Avsnittet tillägnas frågan kring menstruation och träning. Jacob och Caroline tar hjälp av gynekologen och forskaren Helena Kopp Kallner.

5 dec. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Mjukfasta och träningsplanering efter menscykeln

I avsnitt 77 av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar Erik, Jacob och Caroline två olika tidningsrubriker från i veckan.

25 juli 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Hormonell balans och obalans enligt internet

Erik, Jacob och Caroline diskuterar fenomenet ”hormonell obalans” som verkar finnas lite överallt på sociala medier idag.

18 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Brandmannayrket och de fysiska kraven

Insatsledaren Anna Åberg som var en av Sveriges första kvinnliga brandmän gästar Wille och Jacob och Tyngre Träninssnack för att diskutera yrket som brandman och de fysiska krav som finns.

14 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Hormonella preventivmedel med Helena Kopp Kallner

Gynekologen och forskaren Helena Kopp Kallner gästar i avsnitt 68 av Hälsoveckan by Tyngre för att berätta om preventivmedel med fokus på hormonella sådana.

16 maj 2023

Kerry McGawley om forskning på kvinnliga idrottare

Jacob och Wille gästas av forskaren Kerry McGawley som berättar om sitt forskararbete på Vintersportscentrum.

26 apr. 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Om debatten kring fysisk aktivitet på recept

Denna vecka diskuterar Jacob och Wille bland annat en ny översiktsartikel kring styrkeprestation under menscykeln och träningsplanering runt den som släpptes nyligen

5 apr. 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023

Alkohol och viktreglering

Det finns flera faktorer som tyder på att en regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till viktökning och försvårar en viktminskning.

Lova Molin

1 mars 2023

Allt om D Prime – D'

För några veckor sedan skrev jag en text om hur du kan effektivisera din intervallträning genom att nyttja något som kallas D' (uttalas D Prime). Den här texten handlar om vad D' egentligen är.

Wille Valkeaoja

28 feb. 2023

Mot 10 km – min profil

Jag har lovat att berätta om hur träningen i min satsning mot nytt personbästa på 10 km ser ut. Jag har tagit hänsyn till några olika faktorer när jag lagt upp den. En av dessa är min profil som löpare.

Wille Valkeaoja

15 feb. 2023