De senaste 20-30 åren av forskning har likt utvecklingen av tekniken i samhället inneburit en explosion av framsteg inom en rad olika områden. För att göra en relativt lång historia kort så har dessa framsteg inneburit att de områden som ingår under den biologiska vetenskapen, även kallad livsvetenskapen (life sciences), gjort såna framsteg att vi kan uttala oss om smärta på ett annorlunda sätt än vad vi gjort förut. Den samlade bilden av den biologiska vetenskapen har gett 10 fantastiska upptäckter gällande smärta som vi nu utan tvivel kan berätta för allmänheten men i synnerhet för personer som lider av smärta, oavsett vart på kroppen, oavsett anledning och oavsett hur länge smärtan funnits där.

Dessa fantastiska upptäckter är sammanställda som 10 nyckelkoncept som i huvudsak bör ligga till grund för den allmänna konceptuella förståelsen för hur smärta fungerar men kan lämpligen utgöra inlärningsmål i en rehabiliteringsprocess mot återhämtning från smärta. Sammanställningen är gjord utav Lorimer Moseley och David Butler i deras bok Explain Pain Supercharged som starkt kan rekommenderas både till den intresserade vårdgivaren som arbetar med smärta men även till vemsomhelst som är nyfiken och intresserad av att verkligen veta mer om smärta.

Vi har med tillåtelse från upphovsmakarna tagit oss frihet att översätta dessa 10 målkoncept vilka du finner här nedan, men innan du tar dig an dessa så tåls det att ta en titt på och minnas den här gamla godingen:

Redo? Då kör vi!

1. Smärta är normalt, personligt och alltid på riktigt.
Alla upplevelser av smärta är normala och fantastiska -men obehagliga- slutprodukter av vad din hjärna bedömer är en hotfull situation. All smärta är verklig.

2. Det finns varningsreceptorer, inte smärtreceptorer.
Varningssystemet är enbart ett varningssystem som likt ett brandalarm inte innehåller någon värdering när det tjuter – det finns inga smärtreceptorer, smärtsignaler, smärtnerver eller smärtcentra.

3. Smärta och vävnadsskada är inte alltid relaterade.
Smärta är ett opålitligt mått på förekomsten eller graden av vävnadsskada – det ena kan existera utan det andra.

4. Smärta beror på balansen mellan fara och säkerhet.
Du kommer uppleva smärta när din hjärna gör den samlade bedömningen att det finns mer trovärdiga bevis för fara mot din kropp än vad det finns trovärdiga bevis för säkerhet och drar sedan slutsatsen om att du är i behov av att skyddas.

5. Smärta involverar utspridd hjärnaktivitet.
Det finns inget enskilt "smärtcentrum" i hjärnan. Smärta är en medveten upplevelse som ovillkorligt involverar flertalet delar av hjärnan samtidigt och utmed tiden. Precis som minnet av din mormor eller minnet av ditt första hångel, så är det ett fyrverkeri av aktivitet i hjärnans olika delar.

6. Smärta beror på kontext.
Smärta kan influeras av saker du ser, hör, känner, rör vid, luktar eller smakar på, saker du tror eller tänker på, saker du gör, situationer du befinner dig i, platser du är på, personer i ditt liv och saker som händer inuti i din kropp.

7. Smärta är en av flertalet försvarseffekter.
Om kroppen är hotad, så är den kapabel att aktivera flertalet försvarssystem vilket inkluderar immunförsvar, hormonsystem, motoriska systemet, autonoma funktioner, andning, kognition, känslor och smärta. Några eller alla av dessa system kan bli överbeskyddande.

8. Vi är bioplastiska – vi förändras!
Trots att alla försvarssystem kan bli överbeskyddande, upptrissade och på alerten, så innefattar begreppet om bioplasticitet det faktum att de kan förändras genom hela livet. Biologi förändras hela tiden och det är därför biologiskt osannolikt att smärta inte kan förändras.

9. Att lära sig om smärta kan hjälpa individen och samhället.
Att lära sig om smärta är terapeutiskt. När du förstår varför det gör ont, så får du mindre ont. Om du har problem med smärta så är du inte ensam – miljontals andra människor har det också. Men det finns många forskare och kliniker som hela tiden arbetar med att hitta sätt att hjälpa till.

10. Aktiva behandlingsstrategier understödjer och förstärker återhämtning.
När du väl förstår din smärta, då kan du börja sätta upp mål, göra planer och utforska olika sätt att röra på dig. Du kan förbättra din kapacitet och hälsa, äta bättre, sova bättre, förstöra DIM:s, hitta SIM:s och gradvist göra mer.

Förvirrad? Ja, det var jag också första gången när jag läste detta. Vad har det här med MIN smärta att göra tänkte jag. Tipset är att verkligen försöka förstå hur dessa 10 nyckelkoncept relaterar till din smärta. För tillsammans med förståelse kommer möjligheter. Men för att förstå så hjälper det att vara nyfiken.

FÖR KUNSKAP ÄR KRAFT

Du kan börja med att skriva ner koncepten och ta med dom till någon som arbetar med smärta, såsom din läkare, fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat vilka alla har i sitt ansvar att känna till detta och kan hjälpa dig i din resa att förstå och bli bättre.

Vi kommer med tiden att utforska och utveckla dessa koncept både via inlägg, Tyngre Rehabs instagram och podcasten. Är du redan intresserad av att veta mer så kan du klicka dig in på min och Adrians portal ’Talking about Pain’. Du hittar även Talking about PainFacebook, Instagram, Twitter och Youtube.

Håll utkik och håll dig nyfiken!