Måste jag genomgå någon form av bilddiagnostisk undersökning?

En omfattande genomgång av forskningsläget.

Kenneth Färnqvist

En ultraljudsundersökning kan användas för att visualisera en senas struktur och själva undersökningen beskrivs som snabb, effektiv och utan strålning, detta har gjort att metoden ökat i popularitet de senaste åren (1). Det finns en stor debatt om det kliniska nyttjandet av ultraljudsdiagnostik vid tendinopati.

Tidigare ansågs det att senanpassning (strukturella förndringar) var ett nödvändigt krav för förbättring av patienternas symtom (t ex självrapporterad smärta och funktion) (2), men denna övertygelse har förändrats (3). Nya bevis tyder på att olika typer av patologi kan vara mindre benägna att förändras över tiden (4). Exempelvis var det mindre sannolikt att knäskålssenor hos volleybollspelare som definierades som "degenerativa" baserat på kontinuummodellen (5) vid ultraljudsundersökning (hypoechoiska områden och försämrad strukturell uppbyggnad) var mindre benägna att visa förändring i senans tjocklek under tävlingssäsong (6). De kan också vara mindre föränderliga efter en träningsintervention (7). Å andra sidan finns det otillräckliga bevis för att senan återgår till det normala parallellt med förbättrade symtom vilket tyder på att mekanismer för förändring av patientens symtom efter träning sannolikt sträcker sig bortom anpassning av senan (3).

Självklart finns det möjlighet att nuvarande bilddiagnostiska hjälpmedel (ultraljud, MR etc) inte är känsliga nog för att identifiera en anpassning av senan, men det är också viktigt att överväga och studera andra potentiella mekanismer och ett exempel på detta kan vara förändring på fibrillnivå (8).

Bristen på korrelation mellan struktur och smärta vid tendinopati är intressant (9, 10, 11). Bilddiagnostiska tekniker så som diagnostiskt ultraljud kan bekräfta förekomsten av abnormiteter i en sena, men detta motsvarar inte nödvändigtvis symtomen. Många studier har visat bilddiagnostiska fynd som anses vara "onormala" hos asymptomatiska (ingen smärta) personer. Detta gäller exempelvis axeln (12), höften (13) och ländryggen (14). Vidare har senförändringar i Akillessenan identifierats hos en stor andel av asymptomatiska personer - så många som 59 % i en idrottande population (15-19). Vi vet också att cirka 15% av asymptomatiska idrottare med senförändringar i ett senare skede utvecklar smärta vilket är väldigt låg siffra men förändringarna utgör fortfarande en risk (20).

Det finns ett flertal studier som försökt fastställa, för att utrycka oss enkelt, hur bra en bilddiagnostisk undersökning är för att fastställa den kliniska diagnosen tendinopati. Svårigheten i detta (eller rent ut sagt, det är omöjligt) är att det inte finns någon ”gold standard” för diagnosen tendinoapti. Det vill säga man är inte överens om hur man defineriar tendinopati och man kan därför inte jämföra bilderna med något/några referenstest (21). Även terminologin kring vad som är en strukturell avvikelse av senan skiljer sig. Det finns exempelvis skalor (normal, mild, måttlig, svår) för att gradera hypoekogenicitet (enkelt förklarat en färgskiftning mätt med ultraljud) och på så sätt definiera en strukturell avvikelse. Det finns även exempel på förändringar i tjocklek för att definiera en strukturell avvikelse, här kan det dock skilja med allt från 1-6 mm för att klassificera en sena som ”onormal” (22-25).

Det finns även studier som undersökt hur väl en ultraljudsundersökning kan upptäcka rupturer (att senan har gått av) eller partiella rupturer (att senan delvis gått av) i jämförelse med en artroskopisk undersökning (det vill säga man öppnar upp och tittar). Där man i stor utsträckning kan upptäcka rupturer men inte partiella rupturer tillförlitligt (26). Något med bättre tillförlitlighet är att mäta tjockleken av senan (27) och just tjockleken av senan verkar vara något som skiljer sig mellan personer som upplever smärta eller inte, både vid smärta i Akillessenan samt rotatorkuffen (28-30), detta måste självklart vägas in den övergripande kliniska presentationen av patienten.

Till stor del verkar vi kunna lösa just smärtproblematiken även om de strukturella avvikelserna består. Vi ser dock en återfallsrisk upp till 27% (31) och dessa kan associeras med försämringar i muskulotendinös funktion (32) och motorisk cortexinhibering, och dessa effekter kan ses även efter att symptom har gått i regress (32, 33). Beror detta på de strukturella förändringarna?

Ni börjar nu förstå att det finns många brister med olika typer av bilddiagnostik: bland annat är man inte överens om hur en onormal sena ska klassificeras och det finns inget konsensus om hur man definierar tendinopati. Men ponera att vi med stor säkerhet kunde klassificera en onormal sena, det vill säga, sätta den diagnosen tendinos (förändring av senstruktur). Det som spelar roll då är ju om det gör någon skillnad för personen som fått diagnosen (ger det någon prognos), kommer det exempelvis förändra på vilket sätt man ska träna. Med största sannolikhet ytterst lite eftersom vi vet att strukturen på senan inte behöver förändras för att personen ska bli smärtfri (3) samt att väldigt få personen med dessa förändringar (15%) utvecklar besvär på sikt (20).

Referenser
*1. Lian OB, Engebretsen L, Bahr R. Prevalence of jumper’s knee among elite
athletes from different sports: a cross-sectional study. Am J Sports Med
2005;33:561–7.

 1. Alfredson H, Pietila T, Jonsson P, Lorentzon R. Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. Am J Sports Med. 1998; 26: 360-6.
 2. Drew BT, Smith TO, Littlewood C, Sturrock B. Do structural changes (eg, collagen/matrix) explain the response to therapeutic exercises in tendinopathy: a systematic review. Br J Sports Med. 2014 Jun;48(12):966-72. doi: 10.1136/bjsports-2012-091285. Epub 2012 Oct 31.
 3. Malliaras P, Purdam C, Maffulli N, Cook J. Temporal sequence of greyscale ultrasound changes and their relationship with neovascularity and pain in the patellar tendon. Br J Sports Med. 2010 Oct;44(13):944-7.
 4. Cook JL, Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. Br J Sports Med. 2009;43:409-16.
 5. Malliaras P, Barton CJ, Reeves ND, Langberg H. Achilles and patellar tendinopathy loading programmes: a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. Sports Med. 2013 Apr;43(4):267-86.
 6. Balius R, Alvarez G, Baro F et al et al. A 3-Arm Randomized Trial for Achilles Tendinopathy: Eccentric Training, Eccentric Training Plus a Dietary Supplement Containing Mucopolysaccharides, or Passive Stretching Plus a Dietary Supplement Containing Mucopolysaccharides. Curr Ther Res Clin Exp. 2016;78:1-
 7. Kongsgaard M, Qvortrup K, Larsen J, et al. Fibril morphology and tendon mechanical properties in patellar tendinopathy: effects of heavy slow resistance training. Am J Sports Med. 2010;38(4):749-56.
 8. J.L. Cook, K.M. Khan, Z.S. Kiss, C.R. Purdam, L. GriffithsProspective imaging study of asymptomatic patellar tendinopathy in elite junior basketball players. Journal of Ultrasound in Medicine, 19 (2000), pp. 473-479
 9. A. Giombini, S. Dragoni, A. Di Cesare, M. Di Cesare, A. Del Buono, N. MaffulliAsymptomatic achilles, patellar, and quadriceps tendinopathy: A longitudinal clinical and ultrasonographic study in elite fencers. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 23 (2013), pp. 311-316
 10. K. Gisslen, C. Gyulai, P. Nordstrom, H. AlfredsonNormal clinical and ultrasound findings indicate a low risk to sustain jumper's knee patellar tendinopathy: A longitudinal study on swedish elite junior volleyball players. British Journal of Sports Medicine, 41 (2007), pp. 253-258
 11. G. Girish, L.G. Lobo, J.A. Jacobson, Y. Morag, B. Miller, D.A. JamadarUltrasound of the shoulder: Asymptomatic findings in men. American Journal of Roentgenology, 197 (2011), pp. W713-W719
 12. M. Lepage-Saucier, C. Thiéry, A. Larbi, F.E. Lecouvet, B.C.V. Berg, P. OmoumiFemoroacetabular impingement: Normal values of the quantitative morphometric parameters in asymptomatic hips. European Radiology, 24 (2014), pp. 1707-1714
 13. W. Brinjikji, P. Luetmer, B. Comstock, B. Bresnahan, L. Chen, R. Deyo, et al.Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. American Journal of Neuroradiology, 36 (2015), pp. 811-816
 14. J.-L. Brasseur, O. Lucidarme, M. Tardieu, M. Tordeur, B. Montalvan, J. Parier, et al.Ultrasonographic rotator-cuff changes in veteran tennis players: The effect of hand dominance and comparison with clinical findings. European Radiology, 14 (2004), pp. 857-864
 15. U. Fredberg, L. BolvigSignificance of ultrasonographically detected asymptomatic tendinosis in the patellar and achilles tendons of elite soccer players a longitudinal study. The American Journal of Sports Medicine, 30 (2002), pp. 488-491
 16. A. Hirschmüller, V. Frey, L. Konstantinidis, H. Baur, H.-H. Dickhuth, N.P. Südkamp, et al.Prognostic value of Achilles tendon Doppler sonography in asymptomatic runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 44 (2012), pp. 199-205
 17. K.M. Khan, J.L. Cook, Z.S. Kiss, P.J. Visentini, M.W. Fehrmann, P.R. Harcourt, et al.Patellar tendon ultrasonography and jumper's knee in female basketball players: A longitudinal study. Clinical Journal of Sport Medicine, 7 (1997), pp. 199-206
 18. J.L. Leung, J.F. GriffithSonography of chronic achilles tendinopathy: A case–control study. Journal of Clinical Ultrasound, 36 (2008), pp. 27-32
 19. McAuliffe S, McCreesh K, Culloty F, Purtill H, O'Sullivan K. Can ultrasound imaging predict the development of Achilles and patellar tendinopathy? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2016;50(24):1516-23.
 20. Amy R. Watts, Ben Williams, Susan W. Kim, Donald C. Bramwell, and Jeganath Krishnan. Shoulder impingement syndrome: a systematic review of clinical trial participant selection criteria. Shoulder Elbow. 2017 Jan; 9(1): 31–41.
 21. Jhingan S, Perry M, O’Driscoll G, et al. Thicker Achilles tendons are a risk factor to develop Achilles tendinopathy in elite professional soccer players. MusclesLigaments Tendons J 2011;1:51–6.
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop
 1. Fredberg U, Bolvig L. Significance of ultrasonographically detected asymptomatic tendinosis in the patellar and Achilles tendons of elite Soccer Players: a longitudinal study. Am J Sports Med 2002;30:488–91.
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop
 1. Fredberg U, Bolvig L, Andersen NT. Prophylactic training in asymptomatic Soccer Players with ultrasonographic abnormalities in Achilles and patellar tendons: the Danish Super League Study. Am J Sports Med 2008;36:451–60.
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop
 1. Comin J, Cook JL, Malliaras P, et al. The prevalence and clinical significance of sonographic tendon abnormalities in asymptomatic ballet dancers: a 24-month longitudinal study. Br J Sports Med 2013;47:89–92.
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop
 1. Lenza M, Buchbinder R, Takwoingi Y, Johnston RV, Hanchard NC, Faloppa F. Magnetic resonance imaging, magnetic resonance arthrography and ultrasonography for assessing rotator cuff tears in people with shoulder pain for whom surgery is being considered. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 24;(9):
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop
 1. Mc Auliffe S, Mc Creesh K, Purtill H, O'Sullivan K. A systematic review of the reliability of diagnostic ultrasound imaging in measuring tendon size: Is the error clinically acceptable? Phys Ther Sport. 2017 Jul;26:52-63.
 2. R. Syha, M. Peters, H. Birnesser, A. Niess, A. Hirschmueller, H.H. Dickhuth, et al.Computer-based quantification of the mean achilles tendon thickness in ultrasound images: Effect of tendinosis British Journal of Sports Medicine, 41 (2007), pp. 897-902
 3. H.T. Van Schie, R.J. De Vos, S. De Jonge, E.M. Bakker, M.P. Heijboer, J.A. Verhaar, et al.Ultrasonographic tissue characterisation of human achilles tendons: Quantification of tendon structure through a novel non-invasive approach British Journal of Sports Medicine, 44 (2010), pp. 1153-1159
 4. J. Joensen, C. Couppe, J.M. BjordalIncreased palpation tenderness and muscle strength deficit in the prediction of tendon hypertrophy in symptomatic unilateral shoulder tendinopathy: An ultrasonographic study Physiotherapy, 95 (2009), pp. 83-93
 5. Gajhede-Knudsen M, Ekstrand J, Magnusson H, Maffulli N. Recurrence of Achilles tendon injuries in elite male football players is more common after early return to play: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. Br J Sports Med. 2013 Aug;47(12):763-8. doi: 10.1136/bjsports-2013-092271. Epub 2013 Jun 14.
 6. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Full symptomatic recovery does not ensure full recovery of muscle-tendon function in patients with Achilles tendinopathy. Br J Sports Med. 2007;41(4):276–280. doi: 10.1136/bjsm.2006.033464.
 7. Hodges PW, Tucker K. Moving differently in pain: a new theory to explain the adaptation to pain. Pain. 2011;152:S90-S98. http://dx.doi. org/10.1016/j.pain.2010.10.020*

Liknande artiklar
Niklas Andersson, kiropraktor

Niklas Andersson är en erfaren kiropraktor som hjälper människor att leva ett sundare, rörligare och ett mindre smärtsamt liv.

6 apr. 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Vad vi vet om teknik för att minska skaderisken vid styrkelyft?

Styrkelyftaren, fysioterapeuten och forskaren Lars Berglund är efter flera år tillbaka igen som gäst i Tyngre Träningssnack.

7 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Tankar kring att introducera styrketräning för äldre tonåringar

Gudiol och Valkeaoja diskuterar styrketräning för nybörjare med fokus på vad de tycker är ett vettigt sätt för att introducera styrketräning för äldre tonåringar.

31 maj 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Paul Ackermann om senor, tendinopatier och rupturer

I detta avsnitt pratar Kenneth med Paul Ackermann, om senor i allmänhet och tendinopatier och rupturer i synnerhet. Paul är professor på KI och hans forskargrupp bedriver forskning kring besvär från senor och rupturer av senor, framför allt på hälsenan.

2 apr. 2023

Pete Moore och guiden The Pain Toolkit: Pain Self Management – del 2

I detta avsnitt pratar Erwin med Pete Moore, såklart på temat smärta. Pete är snart 70 år gammal och har, som han säger, ”inte en akademisk cell i hela kroppen”.

19 mars 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023

Pete Moore och guiden The Pain Toolkit: Pain Self Management – del 1

I detta avsnitt pratar Erwin med Pete Moore, såklart på temat smärta. Pete är snart 70 år gammal och har ”inte en akademisk cell i kroppen”.

5 mars 2023

Alkohol och viktreglering

Det finns flera faktorer som tyder på att en regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till viktökning och försvårar en viktminskning.

Lova Molin

1 mars 2023

Allt om D Prime – D'

För några veckor sedan skrev jag en text om hur du kan effektivisera din intervallträning genom att nyttja något som kallas D' (uttalas D Prime). Den här texten handlar om vad D' egentligen är.

Wille Valkeaoja

28 feb. 2023

Mot 10 km – min profil

Jag har lovat att berätta om hur träningen i min satsning mot nytt personbästa på 10 km ser ut. Jag har tagit hänsyn till några olika faktorer när jag lagt upp den. En av dessa är min profil som löpare.

Wille Valkeaoja

15 feb. 2023

Att träna kondition före styrka

Hur undviker du att tappa explosiv styrka från din konditionsträning? Ny studie menar att du inte tappar nämnvärt i styrka oavsett hur dina intervaller ser ut.

Wille Valkeaoja

9 feb. 2023

Vad är måttlig och hög intensitet?

Jag skrev för ett par år sedan en ganska lång artikel om de då nya råden om fysisk aktivitet från WHO. Här är uppföljningen.

Wille Valkeaoja

6 feb. 2023