PRP vid senbesvär – är det något att hänga i julgranen?

Vad säger forskningen?

Kenneth Färnqvist

PRP vid senbesvär. Vad är PRP och hur är det tänkt att fungera?

Under senare år har blodplättrik plasma (PRP – platelet rich plasma) växt fram som ett behandlingsalternativ för att förbättra läkningsprocessen vid olika muskuloskelata besvär (tendinopati, artros, ligamentskador). Ska inte bli för teknisk här, men PRP definieras som en koncentration av blodplättar i plasman som är större än baslinjekoncentrationen. Man tar ut patientens eget blod och spinner det i en centrifug för att åstadkomma detta. Koncentratet injiceras sedan i problemområdet. Initialt användes PRP som ett komplement för att läka vävnad i samband med operationer (1) och har visats vara effektivt för senläkning i djurförsök (2). PRP tros vara effektiv genom en mängd tillväxtfaktorer som främjar läkningsprocessen av den påverkade vävnaden (2-5). Det behövs troligen en viss belastning efter injektionen för att den ska vara verksam (6, 7). Även om PRP visat sig vara effektivt för läkning av vävnad i basforskning/djurförsök, så är frågan vilka effekter det har på människor? 

Ska vi använda oss av PRP som behandling?

När det gäller Akillestendinopati har flera randomiserade dubbelblindande placebokontrollerade kliniska studier inte visat några positiva resultat gällande smärta och funktion (8,9,10). Endast en studie har visat förbättrade kliniska resultat jämfört med placebo där man såg att PRP gav en högre ökning på VISA A (20 ± 5) i jämförelse mot placebo (9 ± 3)(11). VISA A är ett skattningsformulär där patienten själv skattar smärta och funktion där 100 poäng innebär smärtfrihet och full funktion.

Vid knäskålstendinopati finns endast en RCT som har med placebogrupp. Det finns några andra randomiserade studier med motsägelsefulla resultat, men utan placebogrupp. RCT:n jag hittade är från i år (2019) och man finner ingen skillnad mellan de grupper som fick PRP i olika former i jämförelse med placebo (12).

Vid lateral armbågstendinopati (tennisarmbåge) finns det starka bevis mot att PRP som behandling skulle vara mer effektivt än placebo (13).

Det finns även en Cochrane-översikt som undersöker lite bredare (man inkluderar bland annat PRP vid olika typer av kirurgi) där författarna drar slutsatsen att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna rekommendera PRP vid muskuloskeletala mjukdelsskador och besvär (14). Även den internationella olympiska kommittén som släppte en konsensusartikel 2010 kommer fram till samma sak (15).

Slutsatser

Många behandlingsformer kan till en början visa lovande resultat, som exempelvis i grundforskning/djurförsök. Forskarna går då vidare till olika former av kohortstudier (studier utan kontrollgrupp) och ser fortsatt positiva effekter. Problemet är att man redan i detta stadie (eller i samband med att basforskningen kommer ut) börjar använda det i klinik och det i princip blir allmänt accepterat även i avsaknad av blindade RCT-studier. Flertalet RCT-studier har nu publicerats och sammanfattningsvis verkar det inte ha bättre effekt än placebo. Det kommer säkerligen komma ut fler RCT-studier inom en snar framtid. Tills dess anser jag att vi bör följa Cochrane och IOK som visat att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna rekommendera PRP vid olika typer av mjukdelsskador och besvär.

Referenser

 1. Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants.Int J Oral Maxillofac Implants. 1999;14(4):529-35.
 2. Virchenko O, Grenegård M, Aspenberg P. Independent and additive stimulation of tendon repair by thrombin and platelets. Acta Orthop. 2006 Dec;77(6):960-6.
 3. Molloy T, Wang Y, Murrell G. The roles of growth factors in tendon and ligament healing. Sports Med. 2003;33(5):381-94.
 4. Kajikawa Y, Morihara T, Sakamoto H, Matsuda K, Oshima Y, Yoshida A, et al. Platelet-rich plasma enhances the initial mobilization of circulation-derived cells for tendon healing. J Cell Physiol. 2008 Jun;215(3):837-45
 5. Alsousou J, Thompson M, Harrison P, Willett K, Franklin S. Effect of platelet-rich plasma on healing tissues in acute ruptured Achilles tendon: a human immunohistochemistry study. Lancet. 2015 Feb 26;385 Suppl 1:S19.
 6. Bring D, Reno C, Renstrom P, Salo P, Hart D, Ackermann P. Prolonged immobilization compromises up-regulation of repair genes after tendon rupture in a rat model. Scand J Med Sci Sports. 2010 Jun;20(3):411-7.
 7. Bring DK, Reno C, Renstrom P, Salo P, Hart DA, Ackermann PW. Joint immobilization reduces the expression of sensory neuropeptide receptors and impairs healing after tendon rupture in a rat model. J Orthop Res. 2009 Feb;27(2):274-80.Aufwerber S, Heijne A, Grävare Silbernagel K, Ackermann PW.
 8. de Jonge S, de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, et al. One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med. 2011 Aug;39(8):1623-9.
 9. Krogh TP, Ellingsen T, Christensen R, Jensen P, Fredberg U. Ultrasound-Guided Injection Therapy of Achilles Tendinopathy With Platelet-Rich Plasma or Saline: A Randomized, Blinded, Placebo-Controlled Trial. Am J Sports Med. 2016 08;44(8):1990-7.
 10. Bell KJ, Fulcher ML, Rowlands DS, Kerse N. Republished research: Impact of autologous blood injections in treatment of mid-portion Achilles tendinopathy: double blind randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2014 Sep;48(17):1334.
 11. Boesen AP, Hansen R, Boesen MI, Malliaras P, Langberg H. Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study. Am J Sports Med. 2017 Jul;45(9):2034-43.
 12. Scott A, LaPrade RF, Harmon KG, et al. Platelet-Rich Plasma for Patellar Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial of Leukocyte-Rich PRP or Leukocyte-Poor PRP Versus Saline.Am J Sports Med. 2019;47(7):1654-61.
 13. de Vos RJ, Windt J, Weir A. Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review.Br J Sports Med. 2014;48(12):952-6.
 14. Khan M, Bedi A. Cochrane in CORR (®): Platelet-rich Therapies for Musculoskeletal Soft Tissue Injuries (Review).Clin Orthop Relat Res. 2015;473(7):2207-13.
 15. Engebretsen L, Steffen K, Alsousou J, et al. IOC consensus paper on the use of platelet-rich plasma in sports medicine.Br J Sports Med. 2010;44(15):1072-81.

Liknande artiklar
Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023

Alkohol och viktreglering

Det finns flera faktorer som tyder på att en regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till viktökning och försvårar en viktminskning.

Lova Molin

1 mars 2023

Allt om D Prime – D'

För några veckor sedan skrev jag en text om hur du kan effektivisera din intervallträning genom att nyttja något som kallas D' (uttalas D Prime). Den här texten handlar om vad D' egentligen är.

Wille Valkeaoja

28 feb. 2023

Mot 10 km – min profil

Jag har lovat att berätta om hur träningen i min satsning mot nytt personbästa på 10 km ser ut. Jag har tagit hänsyn till några olika faktorer när jag lagt upp den. En av dessa är min profil som löpare.

Wille Valkeaoja

15 feb. 2023

Att träna kondition före styrka

Hur undviker du att tappa explosiv styrka från din konditionsträning? Ny studie menar att du inte tappar nämnvärt i styrka oavsett hur dina intervaller ser ut.

Wille Valkeaoja

9 feb. 2023

Vad är måttlig och hög intensitet?

Jag skrev för ett par år sedan en ganska lång artikel om de då nya råden om fysisk aktivitet från WHO. Här är uppföljningen.

Wille Valkeaoja

6 feb. 2023

Mot 10 km – bakslag

Du behöver räkna med att träningen vid något tillfälle inte går som tänkt. Det är så förväntat att du i princip behöver planera för det.

Wille Valkeaoja

3 feb. 2023

Socker och hälsa

Socker är ett mycket omdiskuterat ämne inom området kost och hälsa. Men vad händer egentligen i kroppen när vi äter socker?

Lova Molin

25 jan. 2023

Mot 10 km – Effektivare intervallträning

Wille fortsätter på insprungen väg. Idag avhandlar vi hur smarta intervaller kan göra din träning bättre.

Wille Valkeaoja

19 jan. 2023

Kallvattenbad och träningsvärk – hur man använder det

Kallvattenbad för att försöka påverka återhämtningen vid träning har varit en grej ganska länge nu. Jacob Gudiol reder här ut vad den senaste forskningen säger.

Jacob Gudiol

12 jan. 2023

Du kan bli lurad till att inte längre tåla saker

Så kan vi påverkas att tro att vi hux flux inte tål vissa saker längre. Bara för att någon vill sälja nåt som "ordnar" till det igen.

Jacob Gudiol

21 nov. 2022

Smör eller margarin – vad är det bästa valet?

Påhejad av följarskaran försöker här Jacob Gudiol sortera i detta komplexa och ofta kontroversiella ämne. Slutsatsen? Smör verkar aldrig bättre.

Jacob Gudiol

1 nov. 2022